Mūžības svētdienas dievkalpojums 22.novembrī

2009-10-21 08:00

Dievkalpojumi Mirušo piemiņas dienā jeb Mūžības svētdienā ir tradicionāli visā Latvijas evaņģēliski luteriskajā Baznīcā. Šie dievkalpojumi īpaši veltīti Mūžības tēmai un Mūžībā aizsauktajiem. Šie dievkalpojumi ir priecīgi, jo Dievam piederīgajiem ir prieks sagaidīt to dienu, kad mēs būsim kopā ar Viņu, kurš mūs uztur, mīl un aizstāv. Draudzēs tiek atgādināts par mūsu ticības galamērķi un draudzes lūdz Dievu par tiem, kuri jau ir Viņa priekšā.

Arī mūsu draudzē šajā dievkalpojumā būs īpašas lūgšanas Dievam par Mūžībā aizsauktajiem Baznīcas vadītājiem, mācītajiem, Ikšķiles draudzes mācītajiem un darbiniekiem, par nevainīgi nomocītajiem un kritušajiem karos, kā arī par draudzes locekļiem, kas tiks īpaši pieteikti pieminēšanai.

Tādēļ visi tiek aicināti pieteikt pieminēšanai savus tuviniekus pie draudzes mācītāja vai draudzes darbiniekiem pirms dievkalpojumiem vai pieņemšanas laikos.

Aizlūgumi par mirušajiem tiek nesti Dieva priekšā paļāvībā uz Viņa cilvēkmīlestību un žēlastību, ne uz to, ka caur tām mēs varam būtiski mainīt cilvēku stāvokli pēc nāves. Tādēļ mēs lūdzam par tiem, kuri ir vismaz kristīti, t.i., kļuvuši par Dievam piederīgajiem. Ir daudzas liecības, ka draudzes lūgšanas par Mūžībā aizsauktajiem atbrīvo piederīgos no uzmācīgām domām par piederīgo likteni tajā saulē vai arī pārstāj notikt pārdabiskas parādības.

 


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!