Mūžības svētdienā koncerts Spodras Zirnes piemiņai

2014-11-17 11:54

23.novembrī, Mūžības svētdienā Ikšķiles Svētā Meinarda luterāņu baznīcā notiks koncerts, atceroties Ikšķiles luterāņu draudzes ilggadējo priekšnieci Spodru Zirni.

Nu jau ir teju gads, kopš Spodra nav draudzes vidū. Viņa bija šīs draudzes virzītāja un cēlēja kopš tās atgriešanās baznīcā, kurā vēl daudz kas bija jāpaveic, lai no bibliotēkas fondu glabātuves atjaunotu dievnamam atbilstošas un mājīgas telpas. Kopā ar akadēmiķi Ivaru Kalviņu un daudziem pašaizliedzīgiem ikšķiliešiem tas tika paveikts, un 2005.gadā dievnams tika par jaunu iesvētīts Livonijas apustuļa svētā Meinarda vārdā. 2008.gadā tika pabeigta draudzes māja līdzās baznīcai, kas arī tika celta aktīvā un gudrā Spodras Zirnes pārraudzībā. Vairāk kā desmit gadu kalpošanas laikā Spodra ir paveikusi tiešām lielus darbus Dievam par godu un Ikšķiles cilvēkiem par svētību. 2011.gadā Spodrai Zirnei un Ivaram Kalviņam tika pasniegts Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas apbalvojums "Uzticības vairogs". Ne tikai draudzē, bet arī daudzi Ikšķilē dzīvojošie atceras Spodru, kā aktīvu, atsaucīgu un sabiedrisku cilvēku, kas mīl Dievu un cilvēkus.

Tādēļ mūsu draudze viņu vēlas atcerēties ar godu un prieku par viņas kalpošanas augļiem, kas paliek.

Iecerētais koncerts notiks pēc Mūžības svētdienas dievkalpojuma 12.00. Tajā piedalīsies Ikšķiles draudzes koris, Jura Kļaviņa vadībā, dziedās Daina Dombrovska, spēlēs klarnetiste Anna Gāgane, flautiste Arta Asare, jaunais pianists Kārlis Tirzītis, pianiste Ilze Dzērve un vijolniece Viktorija Ivanova. Koncerts būs priecīgās noskaņās, lai izteiktu to gaišo prieku par mūsu Spodru, kura tagad ir pasaulē, kas ir labāka un skaistāka.


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!