Nakts dievkalpojums, Klusajā Sestdienā, 22.00

2014-04-16 09:46

Jau ceturto gadu mūsu draudzē tiks svinēts Nakts dievkalpojums sagaidot Kristus Augšāmcelšanās dienu. Šo seno tradīciju kopj daudzas Baznīcas un draudzes un tā sniedz dziļu piedzīvojumu.

Nakts dievkalpojums sākas ar Gaismas dievkalpojumu, kad draudze atrodas tumsā un iededzina savas sveces no Lieldienu sveces, kura tiek ienesta baznīcā ar vārdiem: "Kristus Gaisma!" Dievkalpojumā tiek lasīti Svēto Rakstu lasījumi par cilvēku grēkā krišanu un Dieva pestīšanas darbību mūsu labā. Dievkalpojuma centrā ir Kristības un Svētā Vakarēdiena svinības jau Kristus Augšāmcelšanās izjūtās.

Nakts dievkalpojums mūsu draudzē ir aizvien vairāk iecienīts šajos gados. Tas mums sniedz Kristus Augšāmcelšanās piedzīvojumu, kā Rītausmu garīgajā tumsā un cerības staru šaubās.

Ikviens aicināts uz Nakts dievkalpojumu Ikšķiles Sv.Meinarda luterāņu dievnamā, Klusajā Sestdienā, 19.aprīlī, pl. 22.00!


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!