pēc 4.adventa dievkalpojuma dziedās LU Teoloģijas Fakultātes koris "Jubilate"

Svētdien, 19.decembrī tūlīt pēc dievkalpojuma notiks Latvijas Universitātes Teoloģijas Fakultātes kora "Jubilate" kora  koncerts.

Koris "Jubilate" jau ir viesojies mūsu draudzē ar skanīgiem koncertiem. Kora diriģents ir Juris Kļaviņš, kurš diriģē arī Ikšķiles draudzes kori. Mēs esam priecīgi uzņemt teologu kori un dziesmās izteikt Kristus Dzimšanas svētku sagaidīšanu. Koncerta programmā būs dažāda garīgā mūzika.

Aicinām pēc 4.adventa dievkalpojuma nedoties mājās un uzkavēties, lai noklausītos koncertu.

Priecājamies sagaidīt ikvienu, kurš vēlas dzirdēt šo koncertu!


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

Svētdienas skola notiek katru svētdienu 10:00 draudzes namā, izņemot mēneša pirmo svētdienu, kad ir ģimenes Dievkalpojums un sadraudzība. 

Aicinām visus bērniņus no apmēram 3 gadu vecuma. 

Nodarbības notiek 2 vecuma grupās: no 3-apm.9 gadiem, un no 9- ... tīņu gadiem. 

Lielajiem bērniem nodarbība sākas Dievkalpojumā un pēc grēksūdzes iet uz draudzes namu. 

Mazajiem līdz ar baznīcas zvaniem nodarbība sākas draudzes namā. 

Katru sestdienu 18.00 

Esiet aicināti uz Kluso lugšanu! Tā ir stunda lūgšanām un laikam ar Dievu.

 

 

MĒS MĪTAM

Kalēju iela 1, Ikšķile, LV 5052

Tālr. nr.: +371 65030328

  ikskilesdraudze@inbox.lv  

www.facebook.com/ikskilesdraudze

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!

Powered by Webnode