Pļaujas svētku dievkalpojums 2.oktobrī

Šogad atkal mēs svinam Pļaujas jeb Ražas svētkus. Luterāņu draudzēs tradicionāli Pļaujas svētkus svin oktobra pirmajā svētdienā. Šogat tas ir 2.oktobrī.

Pļaujas svētku dievkalpojumu galvenā tēma ir pateicība Dievam par gādību un vadību mūsu laicīgajā darbā. Agrārajā sabiedrībā tā bija pateicība par to, ko cilvēki varējuši izaudzēt un novākt šajā ražas periodā.

Tādēļ uz Pļaujas svētku dievkalpojumu cilvēki nes kādas veltes no šogad ievāktās ražas - augļus, dārzeņus un sagatavotos produktus. Daudzās lauku draudzēs Latvijā tas izveidojas par īstu lauksaimniecības produktu ekspozīciju. Sanestās veltes ļaudis novieto dievnamā uz speciāliem galdiem vai altārtelpas malās uz grīdas. Parasti sanestos dārzeņus un produktus draudze dāvina draudzes mazturīgajiem cilvēkiem.

 


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

Svētdienas skola notiek katru svētdienu 10:00 draudzes namā, izņemot mēneša pirmo svētdienu, kad ir ģimenes Dievkalpojums un sadraudzība. 

Aicinām visus bērniņus no apmēram 3 gadu vecuma. 

Nodarbības notiek 2 vecuma grupās: no 3-apm.9 gadiem, un no 9- ... tīņu gadiem. 

Lielajiem bērniem nodarbība sākas Dievkalpojumā un pēc grēksūdzes iet uz draudzes namu. 

Mazajiem līdz ar baznīcas zvaniem nodarbība sākas draudzes namā. 

Katru sestdienu 18.00 

Esiet aicināti uz Kluso lugšanu! Tā ir stunda lūgšanām un laikam ar Dievu.

 

 

MĒS MĪTAM

Kalēju iela 1, Ikšķile, LV 5052

Tālr. nr.: +371 65030328

  ikskilesdraudze@inbox.lv  

www.facebook.com/ikskilesdraudze

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!

Powered by Webnode