Pļaujas svētki 7.oktobrī

2012-10-06 11:18

Ikšķiles draudze svinēs Pļaujas svētkus kā katru gadu.

7.oktobrī visa Baznīca svin Pļaujas svētkus, kuros mēs pateicamies Dievam par svētību un vadību mūsu ikdienas dzīvē. Mūsu pateicību izsaka lauku veltes, ko sanes draudzes locekļi no saviem dārziem un laukiem. Ražas svētku dievkalpojumā mēs arī domājam par to, kas cilvēkam ir tas svarīgākais šajā pasailē un kas dod mums drošību.

Šajā dievkalpojumā savu mācību gadiņu sāks draudzes Svētdienas skola. Mēs lūgsim par bērniem un vēlēsim viņiem un svētdienas skolotājām Dieva žēlastību.


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!