Pūpolu svētdienā notiek Ģimeņu dievkalpojums

Pūpolu svētdienā esiet aicināti uz jauku Ģimeņu dievkalpojumu

Kā jau ierasts kopš gada sākuma, katrā pēdējā svētdienā mūsu draudzē notiek dievkalpojums ģimenēm ar bērniem. Tā arī Pūpolu svētdienā mēs gaidam ģimenes uz dievkalpojumu.

Palmu jeb Pūpolu svētdienas dievkalpojums ir nedaudz svinīgāks par pirms Lieldienu laika dievkalpojumiem. Šajā dievkalpojumā mēs sveicam Jēzu Kristu, kurš nāk, lai atdotu sevi. Domājot par Viņa iejāšanu Jeruzālemē, mēs priecājamies par Viņa aktīvo mīlestību, kuras mudināts viņš atdeva sevi par ikvienu no mums.

Ar Pūpolu svētdienu sākas Klusā nedēļa, kurā katra diena vēstī par Kristus ceļu uz Lielo Piktdienu un pēc tam uz Augšāmcelšanos Lieldienās.

Lai Dievs paīdz ikvienam, kurš uz sevi attiecina Kristus piedzīvoto un izciesto, bet galvenais, Viņa uzvaru!


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

Svētdienas skola notiek katru svētdienu 10:00 draudzes namā, izņemot mēneša pirmo svētdienu, kad ir ģimenes Dievkalpojums un sadraudzība. 

Aicinām visus bērniņus no apmēram 3 gadu vecuma. 

Nodarbības notiek 2 vecuma grupās: no 3-apm.9 gadiem, un no 9- ... tīņu gadiem. 

Lielajiem bērniem nodarbība sākas Dievkalpojumā un pēc grēksūdzes iet uz draudzes namu. 

Mazajiem līdz ar baznīcas zvaniem nodarbība sākas draudzes namā. 

Katru sestdienu 18.00 

Esiet aicināti uz Kluso lugšanu! Tā ir stunda lūgšanām un laikam ar Dievu.

 

 

MĒS MĪTAM

Kalēju iela 1, Ikšķile, LV 5052

Tālr. nr.: +371 65030328

  ikskilesdraudze@inbox.lv  

www.facebook.com/ikskilesdraudze

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!

Powered by Webnode