piektdien, 11.februārī, Diakonijas vakars par padomdošanu

    Šajā piektdienā, 11.februārī pl. 18.00 notiks Diakonijas vakars, kurā pie mums viesosies LELB Diakonijas Centra vadītāja Inta Putniņa ar Centra psoholoģi. Mēs runāsim par diakonijas darbinieku kalpošanas smago pusi - padomdošanu un mākslu sarunāties, un pēc tam arī bez iekšēja smaguma turpināt savu dzīvi. Bieži mājapmeklējumos kalpojošie ļaudis saskaras ar nomāktiem un dzīves sarūgtinātiem cilvēkiem, ar kuriem vajadzīga īpaša pieeja.

Diakonijas vakarā esam uzaicnājuši arī kaimiņu draudzes un pēc iespējas arī citas Ikšķiles iecirkņa draudžu diakonijas darbiniekus.


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

Svētdienas skola notiek katru svētdienu 10:00 draudzes namā, izņemot mēneša pirmo svētdienu, kad ir ģimenes Dievkalpojums un sadraudzība. 

Aicinām visus bērniņus no apmēram 3 gadu vecuma. 

Nodarbības notiek 2 vecuma grupās: no 3-apm.9 gadiem, un no 9- ... tīņu gadiem. 

Lielajiem bērniem nodarbība sākas Dievkalpojumā un pēc grēksūdzes iet uz draudzes namu. 

Mazajiem līdz ar baznīcas zvaniem nodarbība sākas draudzes namā. 

Katru sestdienu 18.00 

Esiet aicināti uz Kluso lugšanu! Tā ir stunda lūgšanām un laikam ar Dievu.

 

 

MĒS MĪTAM

Kalēju iela 1, Ikšķile, LV 5052

Tālr. nr.: +371 65030328

  ikskilesdraudze@inbox.lv  

www.facebook.com/ikskilesdraudze

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!

Powered by Webnode