Pirmajos Ziemsvētkos jaunu draudzes locekļu uzņemšana un koncertēs vidusskolas jaunieši

2010-12-24 14:01

25.deccembrī, Ziemsvētkos pl.10.00 būs īpašs dievkalpojums. Mēs uzņemsim draudzē astoņus draudzes locekļus. Kristības un Iesvētības notiks dievkalpojuma laikā.

Otra zīmīgā lieta ir Ikšķiles vidusskolas jauniešu koncertēšana dievkalpojuma norises laikā. Mēs priecājamies redzēt skolēnu ansambļus pie mums Ziemsvētku svinībās!

Aicinām atnākt un piedzīvot Ziemsvētkus!


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!