Rīt, 27.martā Ikšķiles Sv.Meinarda baznīcā notiks Ikšķiles un Jūrmalas iecirkņu sanāksme

Sestdien, 27.martā notiek apvienotā Ikšķiles un Jūrmalas iecirkņu sanāksme

Divu iecirkņu mācītāji un draudžu priekšnieki ir sasaukti uz nozīmīgu sanāksmi. Šajā sanāksmē tiks apspriesti jautājumi, as saistīti ar LELB Satversmes labojumiem, ko pieņems vai noraidīs LELB Sinodē, šā gada decembra sākumā. Turklāt arī tiks runāts, ka ir jāpieņem jauna Sinodes darba regula - kārtības rullis, pēc kā darbosies Sinode.

Dienas otrajā pusē notiks pārrunas par situāciju Baznīcā, kas ir saistīta ar finanšu krīzi, kas ir piemeklējusi arī mūsu Baznīcu. Kā jau izskanējis vairākos masu mēdijos, luterāņu Baznīcu ir sāpīgi skārusi krīze, radot apgrozāmo līdzekļu trūkumu. Tā rezultātā ir būtiski jāsamazina atalgojums kalpojošajiem mācītājiem. Šo jautājumu sanāksmes dalībniekiem skaidros Arhibīskaps Jānis Vanags, Ī[ašumu nozares vadītājs Romāns Ganiņš un Rīgas palīgbīskaps Guntars Dimants, kurš tagad ievēlēts par Baznīcas administratīvo vadītāju, Virsvaldes sekretāru pēc Arta Eglīša demisionēšanas.


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

Svētdienas skola notiek katru svētdienu 10:00 draudzes namā, izņemot mēneša pirmo svētdienu, kad ir ģimenes Dievkalpojums un sadraudzība. 

Aicinām visus bērniņus no apmēram 3 gadu vecuma. 

Nodarbības notiek 2 vecuma grupās: no 3-apm.9 gadiem, un no 9- ... tīņu gadiem. 

Lielajiem bērniem nodarbība sākas Dievkalpojumā un pēc grēksūdzes iet uz draudzes namu. 

Mazajiem līdz ar baznīcas zvaniem nodarbība sākas draudzes namā. 

Katru sestdienu 18.00 

Esiet aicināti uz Kluso lugšanu! Tā ir stunda lūgšanām un laikam ar Dievu.

 

 

MĒS MĪTAM

Kalēju iela 1, Ikšķile, LV 5052

Tālr. nr.: +371 65030328

  ikskilesdraudze@inbox.lv  

www.facebook.com/ikskilesdraudze

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!

Powered by Webnode