sestdien, 22.janvārī Ikšķiles iecirkņa sapulce

2011-01-17 11:33

Ikšķiles Sv.Meinarda baznīcā notiks Ikšķiles iecirkņa sapulce, kurā sanāks visu iecirkņa draudžu mācītāji un draudžu priekšnieki. Saskaņā ar Latvijas ev.lut. Baznīcas Satversmi, iecirkņa sapulce ir svarīgākā instance iecirknī.

Iecirkņa sapulces sanākšanas mērķis ir ievēlēt divus kandidātus iecirkņa prāvesta amatam. Rīgas arhidiecēzes bīskaps (arhibīskaps Jānis Vanags) pēc tam no šiem kandidātiem vienu apstiprina par iecirkņa prāvestu. Šādu kārtību nosaka minētā Baznīcas Satversme.

Iecirkņa prāvests pārrauga  iecirkņa darbību, viņš ir visu iecirkņa mācītāju vecākais padomdevējs un tuvākais priekšnieks un draudžu vadību priekšnieks. Prāvests ir bīskapa padomnieks un Virsvaldes loceklis, kuram ir balss tiesības Kapitulā. Būtībā prāvesti mūsu Baznīcā ir kā vidutāji starp baznīcas vadību (Virsvaldi, Kapitulu un Bīskapu kolēģiju) un draudzēm un mācītājiem.

Iepriekšējais Ikšķiles iecirkņa prāvests, Ogres draudzes mācītājs Modris Īvāns ir iesniedzis demisijas lūgumu 2010.gada nogalē.

Uz Ikšķiles iecirkņa prāvesta amatu kandidē 3 iecirkņa draudžu mācītāji: Garkalnes draudzes mācītājs Indulis Paičs, Pēterupes un Skultes draudžu mācītājs Ivo Pavlovičs un Ikšķiles draudzes mācītājs Dzintars Laugalis.

Mēs sagaidām, ka iecirkņa sapulcē piedalīsies arī arhidiecēzes palīgbīskaps Guntars Dimants, kurš vēl joprojām pilda arī Virsvaldes sekretāra pienākumus. Virsvaldes sekretārs pēc būtības ir visas Baznīcas administratīvais vadītājs.


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!