Sestdien, 29. janvārī 18:00 „Jauniešu vakars” Ikšķiles draudzē

2011-01-17 14:54

 Sākot ar 2011.gada 29.janvāri, katru mēneša pēdējo sestdienu Ikšķiles baznīcas 1.stāva zālē ir iecere organizēt vakarus jauniešiem. Pirmais notiks 29.janvārī 18:00. Vakara lielā tēma būs „Attiecības”. Runāsim un dalīsimies pārdomās par attiecībām un kas tās ietekmē, par to īpašībām un uzdevumiem. Gaidīsim jauniešus vecumā no 14 gadiem.

 

29.janvāra jauniešu vakara Rakstu vieta:

Mateja evaņģēlijs, 5.nodaļa

Jēzus Kristus saka: ”43. Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts: mīli savu tuvāko un nīsti savu ienaidnieku! 44. Bet es jums saku: mīliet savus ienaidniekus, dariet labu tiem, kas jūs ienīst, un lūdziet Dievu par tiem, kas jūs vajā un godu laupa, 45. Lai jūs būtu tā Tēva bērni, kas debesīs, kas liek savai saulei uzlēkt pār labajiem un ļaunajiem un lietum līt pār taisnīgajiem un netaisnīgajiem! 46. Ja jūs mīlēsiet tos, kas jūs mīl, kādu algu jūs par to saņemsiet? Vai arī muitnieki tā nedara? 47. Un ja jūs sveicināsiet tikai savus brāļus, ko jūs darāt sevišķu? Vai arī pagāni tā nedara? 48. Tāpēc esiet pilnīgi, kā arī jūsu Debestēvs ir pilnīgs”.


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!