Svētdien, 6.martā Ģimenes dievkalpojums

2011-03-04 12:05

Mūsu draudzē katrā pirmajā mēneša svētdienā ir dievkalpojums ģimenēm ar bērniem. Tas ir īpašs dievkalpojums, kurš ir nedaudz saīsināts un kurā mācītājs sprediķi saka bērniem. Svētdienā, kad ir Ģimenes dievkalpojums Svētdienas skolas nodarbība nenotiek.

 Bieži jaunās ģimenes, kurās ir mazi bērni kautrējas nākt uz dievkalpojumiem, jo ir saņēmuši aizrādījumus no draudzes cilvēkiem par bērnu skaļu uzvešanos. Mēs saprotam, ka ir grūti mazos noturēt klusu visu dievkalpojuma laiku. Tādēļ viens no 4 dievkalpojumiem mēnesī ir tāds, kurā bērni ir laipni gaidīti un draudzes locekļi rēķinās, ka tas būs nedaudz skaļāks. Ikšķiles draudzes ļaudis saprot, ka bez bērniem nav nākotnes, kā mūsu tautai, tāpat arī Ikšķiles draudzei.

Dievkalpojums ir ar Svēto Vakarēdienu, lai visa draudze gūst stiprinājumu! Tādēļ nāciet un baudiet cik Tas Kungs ir labs!


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!