Svētdienas skolas pirmā nodarbība 14.septembrī

2014-09-05 10:29

Svētdien, 14.septembrī, 10.00 Sāksies Ikšķiles draudzes Svētdienas skola.

Esiet mīļi aicināti vest savus bērnus uz Svētdienas skolu! Lai ne tikai vecāki, bet arī bērni var piedzīvot Dieva žēlastības un pieaugtu ticībā!

Mūsu draudzē Svētdienas skola darbojās pēc Godly play kursa metodikas, kura labi palīdz bērniem apgūt ticības pamatus, Baznīcas liturģisko gadu un Svēto Rakstu galvenās mācības un stāstus. Tas notiek caur stāstiem un spēli, kas bērniem ir tuva. Vairāk par Svētdienas skolu un Godly play lasiet lapas sadaļā par Svētdienas skolu.


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!