Sv.Trīsvienības svētkos dziedās draudzes koris un Mūzikas Akadēmijas mūziķi

2013-05-24 16:45

Svētdien, 26.maijā, Svētās Trīsvienības svētku dievkalpojumā dziedās un muzicēs mūsu koris un viesu mūziķi.

Mēs priecāsimies dzirdēt Ikšķiles draudzes kori diriģenta Jura Kļaviņa vadībā, kā arī Latvijas Mūzikas Akadēmijas jaunos māksliniekus, kuri laipni piekrituši pie mums ciemoties un uzstāties.

Laipni aicinām uz Sv.Trīsvienības svētku dievkalpojumu Ikšķiles Sv.Meinarda luterāņu baznīcā.


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!