Svētbrīdis Zinību dienā, 3.septembrī

2018-08-24 11:24

Aicinām uz Svētbrīdi Ikšķiles skolu skolēniem, vecākiem un pedagogiem!

Kā jau ierasts, mūsu baznīcā notiks Svētbrīdis Zinību dienā, 3.septembrī, pl.9.00.

Mēs aizlūgsim par visiem, kuri mācās un kuri māca, kā arī par ģimenēm un mūsu novada skolām. Lai Dievs svētī mūsu bērnus un ģimenes! Lai Ikšķiles skolās mūsu bērni iegūst labu izglītību un gūst labu pamatu tālākai dzīvei! Lai skolotājiem ir prieks par savu kalpošanu un ģimenēm ir mierīgs prāts par savu bērnu izaugsmi!

Klausīsimies Sv.Rakstu sacīto par mācīšanos un izaugsmi, un gūsim iedvesmu jaunam mācību gadam.

Uz tikšanos mūsu Sv.Meinarda dievnamā Zinibu dienas rita!


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!