Dārza svētki 20.jūnijā

Svētdien 20.jūnijā pēc dievkalpojuma Dārza svētki

Nu jau otro gadu mēs svinam Dārza svētkus mūsu draudzē. Tas ir priecīgs un draudzi vienojošs pasākums, kas palīdz mums vienam otru piedzīvot kā jaukus un patīkamus cilvēkus. Tādēļ Dārza svētki vispirms ir sadraudzība un pozitīvu emociju atraisīšanas iespēja.

Dārza svētki notiks pēc svētdienas dievkalpojuma noslēguma. Šogad sāksim ar nelielu apceri, ko sniegs mūsu draudzes mācītājs Dzintars Laugalis par garīgu redzējumu uz dārzu un cilvēka atbildību par to. Mūs priecēs draudzes koris, diriģenta Jura Kļaviņa vadībā. Bet patīkamais, ka varēsim kopā arī baudīt garšīgas uzkodas un desiņas. Tādēļ lūgums ierasties ar cienastu, kurā varēsim kopā dalīties.


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

Svētdienas skola notiek katru svētdienu 10:00 draudzes namā, izņemot mēneša pirmo svētdienu, kad ir ģimenes Dievkalpojums un sadraudzība. 

Aicinām visus bērniņus no apmēram 3 gadu vecuma. 

Nodarbības notiek 2 vecuma grupās: no 3-apm.9 gadiem, un no 9- ... tīņu gadiem. 

Lielajiem bērniem nodarbība sākas Dievkalpojumā un pēc grēksūdzes iet uz draudzes namu. 

Mazajiem līdz ar baznīcas zvaniem nodarbība sākas draudzes namā. 

Katru sestdienu 18.00 

Esiet aicināti uz Kluso lugšanu! Tā ir stunda lūgšanām un laikam ar Dievu.

 

 

MĒS MĪTAM

Kalēju iela 1, Ikšķile, LV 5052

Tālr. nr.: +371 65030328

  ikskilesdraudze@inbox.lv  

www.facebook.com/ikskilesdraudze

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!

Powered by Webnode