Talka

2009-11-05 10:02

Pagājušās ceturtdienas, 29.oktobra rītā mūsu draudzē notika talka. Mēs uzkopām parku, kas atrodas pie mūsu dievnama teritorijas. Šī teritorija ir daļēji draudzei un pilsētai piederoša, bet draudze, ar pilsētas atbalstu, rūpējas par tās sakārtošanu. Šajā reizē mēs grābām kritušās lapas. Tas bija labs pasākums! Bijām sanākuši samērā daudz draudzes locekļu un arī citi brīvprātīgie, kuri atsaucās draudzīgam aicinājumam. Esam pateicīgi ikvienam talciniekam!

Talkas ir viens no draudzes kopības veidiem. Jau svētais Benedikts savā regulā ievietoja devīzi ora et labora, kas nozīmē lūdz un strādā. Vadoties no šīs Benedikta devīzes arī mēs sākām šo talku ar īsu svētbrīdi baznīcā, kopā arī nodziedot dziesmu „Tas darbs Kungs Jēzu viss ir Tavs”. Arī talku noslēdzot mēs kopīgi lūdzām Dievu, lai Viņš stiprina draudzi un svētī mūsu gaitas.

 

Nākamo talku draudze plāno organizēt pavasarī, lai atkal uzkoptu baznīcas apkārtni pēc ziemas perioda. Mēs domājam šoreiz talku rīkot sestdienā, lai arī tie draudzes cilvēki, kuri strādā varētu talkot kopā ar mums. Šajā reizē ceram talciniekus arī iepriecināt ar garšīgu zupu pēc talkas.

 


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!