Talka Ikšķiles Sv.Meinarda baznīcas parkā, sestdien, 27.aprīlī, 10.00

2013-04-25 12:02

Arī Ikšķiles luterāņu draudze šajā sestdienā talkos!

Mēs talkosim, sakopjot mūsu parku, kas atrodas pie mūsu baznīcas, pie lielceļa. Rudenī mūsu draudzes vecākās paaudzes sievietes padarīja grūtāko pusi, sagrābjot rudenī kritušās lapas. Šo pavasar mums vajadzēs savākt atkritumus un sagrābt zarus un citus gružus, kas ir sakrājušies šīs garās ziemas laikā.

Mēs ceram uz mūsu draudzes locekļu un atbalstītāju klātesamību!

Pulcēsimies 10.00 pie baznīcas un sāksim strādāt. Līdzi ņemiet grābekļus, labu noskaņojumu un nelielu cienstiņu, jo pēc talkas mēs esam plānojuši nelielu sadraudzību pie desiņām un tējas.


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!