Televīzijas ieraksta dievkalpojums 10.augustā, 10.00

2014-08-08 20:29

Mīļi aicinām mūsu draudzi un visus draugus uz svētdienas dievkalpojumu 10.augustā, 10.00, kad mūsu Svētā Meinarda dievnamā būs viesi no Latvijas Televīzijas, kuri veiks mūsu dievkalpojuma ierakstu priekš LTV1 pārraides.

Mēs esam priecīgi, ka mūsu baznīca un draudze tiks iemūžināta un daudzi varēs redzēt cik tā ir skaista! Iarkstu varēs noskatīties LTV1 kanālā, 17.augustā, 12.00.

Lūdzu atnāciet uz dievkalpojumu, lai draudze ir redzama savā dievkalpojumā!


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!