Tēvu diena, 8.septembrī

2019-09-04 20:48
Tēvu diena, 8.septembrī: Dievkalpojumā 10.00 lūgsim par mūsu tēviem un par svarīgo kalpošanu, ko veic tēvi, lai Dievs dod visu vajadzīgo! 13.00 notiks Vīru vakaru atklāšanas pasākums ar Tēvu un bērnu pārgājienu uz Zilajiem kalniem, kur notiks spēles un pikniks.
 


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!