Trešdien, 5.janvārī Bībeles stunda par Lūgšanu garīgajā dzīvē

5.janvārī, trešdien, 17.00 baznīcas 1.stāva zālē notiks Bībeles stunda par Lūgšanu kā garīgās dzīves disciplīnu. Tas nozīmē, ka mēs nerunāsim par lūgšanu vispārīgā izpratnē, bet par tās ikdienas pielietojumu. Cilvēkiem Iesvētes mācības kursā tiek iedotas teorētiskas zināšanas par lūgšanas veidiem un pieeju tai, bet cireiz tas tā arī paliek priekš cilvēkiem kaut kas attālināts no viņu dzīves. Lūgšana ir daļa no dvēseles dzīves priekš tā kristieša, kurš meklē savu Dievu vai, pareizāk sakot, savu saskari ar reālo Dievu.

Lūgšana var būt dažāda, gan pēc formas, gan pēc satura, tomēr nozīmīgākais tajā ir būtība - ka tā ir mana saruna ar Viņu. Tā var būt ārēja un iekšēja, personiska un publiska, verbāla un neverbāla, vārdiska un caur manu rīcību, un tā var būt manas dvēseles klusa komunkācija ar manu Dievu, kurš mani vienmēr pazinis, jo Viņš ir mans Radītājs un Kungs, bet arī draugs un atbalsts.

Mēs runāsim arī par lūgšanas periodiskumu un lūgšanas sasaisti ar ikdienas rūpēm un sadzīvi. Kā var lūgt strādājot un lūdzot strādāt? Cik bieži mums ikdienā lūgt? Ko dod regulāra lūgšanu dzīve? Kā saņemties, lai lūgtu?

Atnāc un mēs atradīsim atbildes uz šiem jautājumiem un kopā lūgsim.


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

Svētdienas skola notiek katru svētdienu 10:00 draudzes namā, izņemot mēneša pirmo svētdienu, kad ir ģimenes Dievkalpojums un sadraudzība. 

Aicinām visus bērniņus no apmēram 3 gadu vecuma. 

Nodarbības notiek 2 vecuma grupās: no 3-apm.9 gadiem, un no 9- ... tīņu gadiem. 

Lielajiem bērniem nodarbība sākas Dievkalpojumā un pēc grēksūdzes iet uz draudzes namu. 

Mazajiem līdz ar baznīcas zvaniem nodarbība sākas draudzes namā. 

Katru sestdienu 18.00 

Esiet aicināti uz Kluso lugšanu! Tā ir stunda lūgšanām un laikam ar Dievu.

 

 

MĒS MĪTAM

Kalēju iela 1, Ikšķile, LV 5052

Tālr. nr.: +371 65030328

  ikskilesdraudze@inbox.lv  

www.facebook.com/ikskilesdraudze

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!

Powered by Webnode