Trešdien, 6.aprīlī Bībeles stunda par pazemību un paklausību

2011-04-03 00:13

Mūsu draudzē katra mēneša pirmajā trešdienā 17.00 notiek Bībeles stunda. Tā nu arī 6.aprīlī 17.00 baznīcā notiks Bībeles stunda par pazemību un paklausību, kā vien no garīgajām disciplīnām.

Pazemība un paklausība ir cilvēciska problēma gandrīz katram, kurš vēlas sekot Kristum savā garīgajā ceļā. Lepnība klasiskajā teoloģijā ir kā viens no nāves grēkiem, t.i., īpašība un ieradums, kas ved garīgā nāves stāvoklī iepretim Dievam, kurš ir dzīvības devējs.

Kā uz šo jautājumu raugās Svētie Raksti un kā tas tek mācīts Baznīcā? Par to mēs pārrunāsim Bībeles stundā 6.aprīlī.


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!