Trešdien, 6.aprīlī Bībeles stunda par pazemību un paklausību

Mūsu draudzē katra mēneša pirmajā trešdienā 17.00 notiek Bībeles stunda. Tā nu arī 6.aprīlī 17.00 baznīcā notiks Bībeles stunda par pazemību un paklausību, kā vien no garīgajām disciplīnām.

Pazemība un paklausība ir cilvēciska problēma gandrīz katram, kurš vēlas sekot Kristum savā garīgajā ceļā. Lepnība klasiskajā teoloģijā ir kā viens no nāves grēkiem, t.i., īpašība un ieradums, kas ved garīgā nāves stāvoklī iepretim Dievam, kurš ir dzīvības devējs.

Kā uz šo jautājumu raugās Svētie Raksti un kā tas tek mācīts Baznīcā? Par to mēs pārrunāsim Bībeles stundā 6.aprīlī.


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

Svētdienas skola notiek katru svētdienu 10:00 draudzes namā, izņemot mēneša pirmo svētdienu, kad ir ģimenes Dievkalpojums un sadraudzība. 

Aicinām visus bērniņus no apmēram 3 gadu vecuma. 

Nodarbības notiek 2 vecuma grupās: no 3-apm.9 gadiem, un no 9- ... tīņu gadiem. 

Lielajiem bērniem nodarbība sākas Dievkalpojumā un pēc grēksūdzes iet uz draudzes namu. 

Mazajiem līdz ar baznīcas zvaniem nodarbība sākas draudzes namā. 

Katru sestdienu 18.00 

Esiet aicināti uz Kluso lugšanu! Tā ir stunda lūgšanām un laikam ar Dievu.

 

 

MĒS MĪTAM

Kalēju iela 1, Ikšķile, LV 5052

Tālr. nr.: +371 65030328

  ikskilesdraudze@inbox.lv  

www.facebook.com/ikskilesdraudze

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!

Powered by Webnode