Vasarsvētku dievkalpojums Ikšķiles Sv.Meinarda dievnamā 12.jūnijā

2011-06-02 11:21

12.jūnijā, Vasarsvētku dievkalpojumā dziedās Ikšķiles draudzes koris.

Šis dievkalpojums būs īpašs arī ar to, ka tā laikā notiks jaunu draudzes locekļu Kristības un Iesvētības.

Pēc dievkalpojuma būs bērnu Kristības.


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!