Vasarsvētku dievkalpojums svētdien, 27.maijā

Svētdien, 27.maijā 10.00 notiks Vasarsvētku dievkalpojums

Šogad Vasarsvētku dievkalpojums būs nozīmīgāks mūsu draudzei ne kā iepriekšējos gados.

Vispirms ar to, ka notiks lielākas grupas Kristības un Iesvētības. Tie ir jaunie mūsu draudzes locekļi, kuri ir apmeklējuši Iesvētes kursu, kas sākās jau februārī. Mēs priecājamies par jauniem mūsu draudzes locekļiem!

Otrkārt, Vasarsvētko noslēdzas draudzes Svētdienas skolas sezona. Tā nav bijusi viegla, jo sezonas vidū nācās aicināt jaunas skolotājas un pārkārtot skoliņas kalpošanu. Bet mēs ļoti esam pateicīgi Dievam, kurš mums ir pievedis jaunas skolotājas un arī vairākus bērnus!

Treškārt, dievkalpojumā piedalīsies mūsu draudzes koris, diriģenta Jura Kļaviņa vadībā un pēc dievkalpojuma draudzi priecēs neliels koncerts, ko sniegs jauki viesmūziķi.

Esiet aicināti uz Vasarsvētku dievkalpojumu Ikšķiles Sv.Meinarda luterāņu baznīcā!


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

Svētdienas skola notiek katru svētdienu 10:00 draudzes namā, izņemot mēneša pirmo svētdienu, kad ir ģimenes Dievkalpojums un sadraudzība. 

Aicinām visus bērniņus no apmēram 3 gadu vecuma. 

Nodarbības notiek 2 vecuma grupās: no 3-apm.9 gadiem, un no 9- ... tīņu gadiem. 

Lielajiem bērniem nodarbība sākas Dievkalpojumā un pēc grēksūdzes iet uz draudzes namu. 

Mazajiem līdz ar baznīcas zvaniem nodarbība sākas draudzes namā. 

Katru sestdienu 18.00 

Esiet aicināti uz Kluso lugšanu! Tā ir stunda lūgšanām un laikam ar Dievu.

 

 

MĒS MĪTAM

Kalēju iela 1, Ikšķile, LV 5052

Tālr. nr.: +371 65030328

  ikskilesdraudze@inbox.lv  

www.facebook.com/ikskilesdraudze

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!

Powered by Webnode