Velobrauciens Ikšķiles - Ogres baznīcas 05.05.

2012-04-24 16:13

5.maijā dosimies velobraucienā gar Daugavu uz Ogri

Tas būs pirmais draudzes šāda veida pasākums, kurā aicinātie piedalīties visi, kas vien vēlas.

Sestdien, 5.maija rītā 11.00 pulcēsimies pie Ikšķiles ev.lut. Sv.Meinarda baznīcas un tad dosimies uz Ogres luterāņu baznīcu.


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!