Ziemsvētku Rozes koncerts 12.decembrī Ikšķiles Tautas namā

Svētdien, 12.decembrī 18.00 Ikšķiles Tautas namā notiks koncerts "Ziemsvētku Roze"

"Ziemsvētku Rozes" koncerti Latvijas pilsētu un pagastu kultūras namos jau ir kļuvuši par iecienītu un gaidītu tradīciju. Šajos koncertos dzied tautā zināmi mūziķi Ziemsvētku dziesmas, kuras atrodamas luterāņu Dziesmu grāmatā vai arī vispār kļuvušas par Ziemsvētku kultūras neatņemamu sastāvdaļu. Koncertos arī tiek lasīti teksti no Svētajiem Rakstiem par Glābēja piedzimšanu.

Ziemsvētku Rozes koncerts ir laba iespēja priekš ikviena, kurš vēlas izbaudīt Ziemsvētku atmosfēru, bet kaut kādu iemeslu dēļ tas nav iespējams baznīcā. Ar šo Ziemsvētki it kā iziet laukā no baznīcas un panākas mums pretī.


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

Svētdienas skola notiek katru svētdienu 10:00 draudzes namā, izņemot mēneša pirmo svētdienu, kad ir ģimenes Dievkalpojums un sadraudzība. 

Aicinām visus bērniņus no apmēram 3 gadu vecuma. 

Nodarbības notiek 2 vecuma grupās: no 3-apm.9 gadiem, un no 9- ... tīņu gadiem. 

Lielajiem bērniem nodarbība sākas Dievkalpojumā un pēc grēksūdzes iet uz draudzes namu. 

Mazajiem līdz ar baznīcas zvaniem nodarbība sākas draudzes namā. 

Katru sestdienu 18.00 

Esiet aicināti uz Kluso lugšanu! Tā ir stunda lūgšanām un laikam ar Dievu.

 

 

MĒS MĪTAM

Kalēju iela 1, Ikšķile, LV 5052

Tālr. nr.: +371 65030328

  ikskilesdraudze@inbox.lv  

www.facebook.com/ikskilesdraudze

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!

Powered by Webnode