Ziemsvētku svētvakarā divi dievkalpojumi un dziedās mūsu draudzes koris

2010-12-24 13:54

Šovakar, Ziemsvētku svētvakarā Sv.Meinarda luterāņu dievnamā būs divi dievkalpojumi: pl. 16.00 un pl. 18.00

Sekojot jau izveidotajai tradīcijai abos Svētvakara dievkalpojumos dziedās mūsu draudzes koris. Draudzes kori vada divi lieliski diriģenti profesors Juris Kļaviņš un diriģents Jānis Rijnieks.

Ziemsvētku svētvakara dievkalpojumi būs bez Svētā Vakarēdiena, līdzīgi kā tas notiek gandrīz katrā luterāņu baznīcā šajā īpašajā vakarā. Mēs kavēsimies pārdomās par Kristus piedzimšanas nozīmi mūsu pasaulē un par tās jēgu priekš katra no mums.

Aicinām ierasties nedaudz ātrāk, lai Jūs varētu ērti atrast vietu, jo dievkalpojumi ir pārpārēm apmeklēti.

Lai Dievs mums visiem dāvā mieru un savu klātesamību šajā svētajā vakarā!


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!