Ziemsvētku svētvakarā divi dievkalpojumi un dziedās mūsu draudzes koris

Šovakar, Ziemsvētku svētvakarā Sv.Meinarda luterāņu dievnamā būs divi dievkalpojumi: pl. 16.00 un pl. 18.00

Sekojot jau izveidotajai tradīcijai abos Svētvakara dievkalpojumos dziedās mūsu draudzes koris. Draudzes kori vada divi lieliski diriģenti profesors Juris Kļaviņš un diriģents Jānis Rijnieks.

Ziemsvētku svētvakara dievkalpojumi būs bez Svētā Vakarēdiena, līdzīgi kā tas notiek gandrīz katrā luterāņu baznīcā šajā īpašajā vakarā. Mēs kavēsimies pārdomās par Kristus piedzimšanas nozīmi mūsu pasaulē un par tās jēgu priekš katra no mums.

Aicinām ierasties nedaudz ātrāk, lai Jūs varētu ērti atrast vietu, jo dievkalpojumi ir pārpārēm apmeklēti.

Lai Dievs mums visiem dāvā mieru un savu klātesamību šajā svētajā vakarā!


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

Svētdienas skola notiek katru svētdienu 10:00 draudzes namā, izņemot mēneša pirmo svētdienu, kad ir ģimenes Dievkalpojums un sadraudzība. 

Aicinām visus bērniņus no apmēram 3 gadu vecuma. 

Nodarbības notiek 2 vecuma grupās: no 3-apm.9 gadiem, un no 9- ... tīņu gadiem. 

Lielajiem bērniem nodarbība sākas Dievkalpojumā un pēc grēksūdzes iet uz draudzes namu. 

Mazajiem līdz ar baznīcas zvaniem nodarbība sākas draudzes namā. 

Katru sestdienu 18.00 

Esiet aicināti uz Kluso lugšanu! Tā ir stunda lūgšanām un laikam ar Dievu.

 

 

MĒS MĪTAM

Kalēju iela 1, Ikšķile, LV 5052

Tālr. nr.: +371 65030328

  ikskilesdraudze@inbox.lv  

www.facebook.com/ikskilesdraudze

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!

Powered by Webnode