Zvaigznes dienā Ikšķiles baznīcā svētbrīdis skolniekiem

Pirmdien, 6.janvārī, 14.00 mūsu Sv.Meinarda baznīcā notiks īpašs svētbrīdis priekš Ikšķiles skolas skolniekiem.

Mēs sapulcēsimies uz nelielu svētbrīdi, veltītu Kristus piedzimšanas brīnumam. Zvaigznes diena ir īpaša, kas mums norāda uz Jēzus Kristus visaptverošo misiju. Mēs kā Austrumu gudrie nākam pie Dieva, lai izteiktu savu atzinību Viņam.

Uz svētbrīdi mīļi aicināts liels un mazs!


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

 

Katru sestdienu 18.00 

Esiet aicināti uz Kluso lugšanu! Tā ir stunda lūgšanām un laikam ar Dievu.

 

 

MĒS MĪTAM

Kalēju iela 1, Ikšķile, LV 5052

Tālr. nr.: +371 65030328

  ikskilesdraudze@inbox.lv  

www.facebook.com/ikskilesdraudze

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!

Powered by Webnode