Luterāņu jauniešu dienas

4. Latvijas luterāņu Jauniešu dienas „Iededzies”

2012. gada 15. – 17. Jūnijs
 
 
„Neviens lai nenicina tavu jaunumu, bet topi tu par paraugu ticīgajiem vārdos un dzīvē, mīlestībā, ticībā un šķīstībā” (1. Tim. 4: 12 )
"Iededzies" par savu baznīcu, draudzi, draugiem un paziņām - "Iededzies" atkal par savu ticību Kristum ! Nenonicini savu jaunību, bet parādi ar pašu dzīvi, darbiem, mīlestību, ticību un šķīstību citiem cilvēkiem, par ko tu „Iededzies”.
 
Vieta: Rīga, LELB Jauniešu centrs, Mārstaļu iela 10
 
Mērķauditorija: Latvijas luterāņu jaunieši un draugi
Mērķis: LELB Baznīcas dibināšanas 90. Gada dienas atzīmēšana
 
Iespēja Tev Pievienoties iniciatīvas komandai, kas organizē Jauniešu dienas (jauniesudienas@gmail.com, 27758808)
 
Draudžu, Tavs atbalsts :
Informatīvs atbalsts ievietojot informāciju draudžu mājas lapās
 
(pārsūtot informāciju caur e pastiem)
Aicinot, runājot ar Jauniešiem par JD 2012
Atbalstīt Jauniešus piedaloties šajās Jauniešu dienās
 

Dalības maksa:

 • Reģistrējoties līdz 8.jūnijam: 10Ls
 • Reģistrējoties pēc 8.jūnija vai pasākuma dienā: 12Ls
 • Tiem, ka spieteikušies par brīvprātīgajiem: 7,50Ls
Ko nepieciešamš ņemt līdzi?
 • Guļammaisu
 • Matracīti
 • Higēnas lietas
 • Bībeli
 • Vecāku atļauja (tiem, kam vēl nav 18)
 • Draugu

 


DIEVKALPOJUMI:

 • svētdienās 10.00
 • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

 • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

 • otrdienās 17.00 - 19.00
 • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

 • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
 • otrdienās 17.00 - 19.00
 • ceturtdienās 17.00 - 18.30

Svētdienas skola notiek katru svētdienu 10:00 draudzes namā, izņemot mēneša pirmo svētdienu, kad ir ģimenes Dievkalpojums un sadraudzība. 

Aicinām visus bērniņus no apmēram 3 gadu vecuma. 

Nodarbības notiek 2 vecuma grupās: no 3-apm.9 gadiem, un no 9- ... tīņu gadiem. 

Lielajiem bērniem nodarbība sākas Dievkalpojumā un pēc grēksūdzes iet uz draudzes namu. 

Mazajiem līdz ar baznīcas zvaniem nodarbība sākas draudzes namā. 

Katru sestdienu 18.00 

Esiet aicināti uz Kluso lugšanu! Tā ir stunda lūgšanām un laikam ar Dievu.

 

 

MĒS MĪTAM

Kalēju iela 1, Ikšķile, LV 5052

Tālr. nr.: +371 65030328

  ikskilesdraudze@inbox.lv  

www.facebook.com/ikskilesdraudze

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!

Powered by Webnode