Dievkalpojums

Kas ir dievkalpojums?

Dievkalpojums ir draudzes garīgās dzīves centrs. Draudzes pārējais darbs veltīts, lai dotu tam vajadzīgo nodrošinājumu, un otrādi – no dievkalpošanas smeļas spēku gan draudzes nozarēs kalpojošie, gan draudzes locekļi.
Dievkalpojums luteriskajā dievbijībā nozīmē, ka Dievs nāk un dod no sevis – piedod grēkus, uzrunā, uzklausa, pieņem pie Mielasta, kur dod savas Asinis un Miesu, tad svētī un sūta kalpošanā. Savukārt, mēs, saņemot nepelnīti to visu no Viņa, atveram savas sirdis, noveļam savas nastas, gūstam mierinājumu, slavējam Viņu dziesmās, pielūdzam Viņu lūgšanās, aizlūdzam par citiem un sabiedrību un gūstam spēku savai dzīvei. Varētu teikt, ka vārdu dievkalpojums var šajā ziņā skaidrot kā Dievs-kalpo-jums. Tā ir tāda priecīgā apmaiņa, kas notiek starp Dievu un cilvēkiem. Lai tā varētu patiesi notikt, nepieciešams vispirms orientēties dievkalpojuma norisē un tad būt patiesam iepretim Viņam.

Liturģija

Dievkalpojums ir apzināti izveidots, lai kristiešiem būtu pēc iespējas vieglāk noskaņoties kontaktam ar Dievu, kurš nāk. Dievkalpojuma norisi dēvē par liturģiju (no sengrieķu vārda leiturgia – publiska kalpošana). Tas nozīmē, ka luterticīgais dievkalpojums ir ārēja kalpošana, kārtība, lai panāktu iekšēju dvēselisku rezonansi vai sakustēšanos.
Dievkalpojuma kārtība ir saistīta ar Kristīgās ticības pamatmācībām un vēsti par Jēzu Kristu, kā pasaules glābēju (Salvator mundi). Dievkalpojumam ir vairākas daļas: Ievads, Dieva Vārda liturģija, Euharistiskā (Svētā Vakarēdiena) liturģija un Noslēgums. Bet dievkalpojuma garīgais centrs ir Svētā Vakarēdiena daļa, kurā ticīgo vidū nāk pats Jēzus Kristus caur savu Miesu un Asinīm zem vīna un maizes zīmēm. Tieši no šīs racionāli grūti izskaidrojamās kopības draudze saņem spēku ikdienas gaitām.

Cik bieži iet uz dievkalpojumu?

Saskaņā ar Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas mācību un kārtību, lai ticīgais varētu uzturēt savu garīgo dzīvi, viņam vajadzētu katru svētdienu veltīt savas garīgās dzīves celsmei. To visvieglāk var darīt, piedaloties draudzes dievkalpojumā. Bet, lai saglabātu savu identitāti, viņam nepieciešams vismaz reizi gadā būt dievkalpojumā un piedalīties Svētā Vakarēdiena sakramentā.


Ikšķiles draudze mīļi sagaida ikvienu Dieva meklētāju pie sevis, Svētā Meinarda baznīcā Ikšķilē, Kalēju ielā 1.

Pie mums var nākt arī ģimenes. Dievnamā ir ierīkots stūrītis bērniem. Mācību gada laikā dievkalpojuma laikā darbojas draudzes Svētdienas skola. Jūsu ģimene no tā iegūs!


 

 


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!