Satikt mācītāju

Kāpēc vajag satikt mācītāju?

Mācītāja pieņemšanas laiki ir domāti ikvienam, kuram vajag padomu, gan garīgajā dzīvē, gan vispār kādos sarežģītos gadījumos, gan arī, lai parunātu par savu piederību draudzei vai savu piederīgo ienākšanu tajā, caur Kristībām vai Iesvētībām, vai arī, lai aprunātos, kā varētu laulāties baznīcā. Parasti cilvēki dodas pie mācītāja pēdējā minētajā jautājumā vai arī tādēļ, lai pieteiktu bēres.

Bet priekš draudzes mācītājs galvenokārt ir gans. Tas nozīmē, tas, kurš ir kopā ar savas draudzes cilvēkiem arī tajā dzīvē, kas ir viņu ikdiena. Jo tieši ikdienā atklājas katra kristieša kristīgums un uzticība tiem principiem, ko devis Kristus un ko cenšamies īstenot. Ir jautājumi, kurus pašiem ir grūti izšķirt, šajos labprāt mēģinām saņemt palīdzību. Draudzes mācītājs var palīdzēt saprast, kas priekš ticīga cilvēka ir labāk. Taču lēmums paliek katra paša ziņā, pat mācītājs neizlems manā vietā. Arī Dievs rīkojas līdzīgi, dod situācijas, kurās mums pašiem ir jāizlemj, jāpieaug caur atbildības uzņemšanos.

Varētu mācītāja pieņemšanas arī salīdzināt ar ārsta pieņemšanām, tikai šajā jomā tie ir garīgi un dzīvei nozīmīgi āķīgi jautājumi un slimības, ko nepieciešams diagnosticēt un ārstēt. Mācītājs šajās lietās ir metodiķis, bet Dievs pats ir terapeits (grieķu valodā tas nozīmē ārsts) un zāles. Īpaši tas attiecas uz tiem gadījumiem, kad ļaudis nāk ar vainas apziņu, vēloties izsūdzēt savus grēkus, atvieglināt savu sirdsapziņu.

Kad var sastapt mācītāju?

Mūsu draudzē mācītāja pieņemamie laiki ir pēc iespējas pieskaņoti tiem, kas strādā un tiem, kas vairs vai vēl nestrādā. Nedēļas laikā iespējams satikt mācītāju otrdienās no 17.00 līdz 19.00; ceturtdienās no 17.00 līdz 18.30, t.i., pirms vakara dievkalpojuma. Svētdienās iespējams sastapt mācītāju pēc dievkalpojuma no apt. 12.00 līdz 13.00.

Kur notiek mācītāja pieņemšana?

Mācītājs pieņem baznīcā, draudzes kancelejas telpās. Ja nepieciešams runāt par bērnu kristīšanu, piederību Ikšķiles draudzei vai laulībām vai izvadīšanu, tad sarunā vēlāk var piedalīties draudzes sekretāre, kas noformēs visu dokumentālo pusi.
 Ja pārrunu tēma ir personiska un konfidenciāla, tad tam ir atvēlēta atsevišķa telpa dievnama otrajā stāvā. Ja Jums nepieciešama privātā grēksūdze, tad mēs vispirms aprunājamies par to, kā grēksūdze notiks un tad ejam pie altāra to visu veikt Dieva priekšā.


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!