Austrumu gudrie un ezītis miglā

 Zvaigznes dienā, 2011. gada 6. janvārī

Kad Jēzus bija piedzimis Bētlemē, Jūdas ķēniņa Hēroda laikā, redzi, gudri vīri no Austrumu zemes atnāca uz Jeruzālemi un sacīja: "Kur ir jaunpiedzimušais Jūdu ķēniņš? Jo mēs Viņa zvaigzni redzējām austrumu zemē un atnācām Viņu pielūgt."

 Kad ķēniņš Hērods to dzirdēja, tad viņš izbijās un visa Jeruzāleme līdz ar viņu. Un, saaicinājis visus tautas augstos priesterus un rakstu mācītājus, viņš izzināja no tiem, kur Kristum būs piedzimt. Un tie viņam sacīja: "Bētlemē, Jūdas zemē; jo tā raksta pravietis: un tu, Bētleme, Jūdas zemē, tu nebūt neesi mazākā starp Jūdas cilts kungiem; jo no tevis nāks Valdnieks, kas ganīs Manu Israēla tautu."

 Tad Hērods paslepen saaicināja gudros, sīki izjautāja tiem par zvaigznes atspīdēšanas laiku. Un viņš tos sūtīja uz Bētlemi un sacīja: "Eita un ievāciet rūpīgi ziņas par to bērnu, un, kad jūs Viņu atradīsit, tad paziņojiet to man, ka arī es aizeju un Viņu pielūdzu." To no ķēniņa dzirdējuši, tie aizgāja.

Un redzi, zvaigzne, ko tie bija redzējuši austrumu zemē, gāja tiem pa priekšu un nostājās pār namu, kurā bija bērns. Un, zvaigzni ieraudzījuši, tie priecājās ar varen lielu prieku. Un, namā iegājuši, tie ieraudzīja bērnu līdz ar Mariju, Viņa māti, un tie nometās ceļos un Viņu pielūdza. Tad tie atvēra savas mantas un dāvāja Viņam zeltu, vīraku un mirres.

Un sapnī saņēmuši norādījumu pie Hēroda neatgriezties, tie aizgāja pa citu ceļu uz savu zemi.

Mateja 2:1-12

Šodien noslēdzas Ziemsvētku laiks. Pareizāk sakot, tas turpinās, pārtopot par Epifānijas jeb atspīdēšanas laiku. Kas atspīd šajā laikā? – vai tā ir Ziemsvētku Zvaigzne? šķiet, ka Viņš ir kas vairāk. Mēs ietekmējamies no Ziemsvētku Zvaigznes un dzīvojam savas dzīves tās gaismā. Tā ir interesanta Zvaigzne.

Zvaigznes stāsts ir ļoti rosinošs. Tas ir stāsts par Austrumu Gudrajiem, par Zvaigzni, par Ķēniņu un visbeidzot par jaunpiedzimušo pie kura visi dodas un kam pievērš uzmanību – Austrumu gudrie, ķēniņš Herods, Jāzeps un Marija, Jeruzāleme un priesteri.

Pazīstamais mūsdienu rakstnieks Sergejs Kozlovs padomju laikos ir uzrakstījis ģeniālu pasaku „Ezītis miglā”. Pēc šīs pasakas motīviem ir uzņemta ļoti rosinoša multiplikācijas filmiņa. Patiesībā šī filmiņa ir radniecīga Mateja evaņģēlija notikumam par Zvaigzni un Austrumu gudrajiem.

·         Ezītis dodas skaitīt zvaigznes kopā ar savu draugu Lācēnu. Ezīša ceļojums ir caur miglu un pļavu un upi. Tur ir visādi tēli un parādības: pūce, kas viņu izseko un baida, sikspārņi, lielais baltais zirgs miglā, suns, kas atrod ezīša sainīti un lielais koks, kā arī upe un lielā zivs. Ezītis noklīst no ceļa un taustās uz priekšu. No miglas viņam pretī dažādi sākumā biedējoši tēli. Ezītis ļaujas notikumu gaitai. Viņš piedzīvo bailes, izmisumu, zaudējumus un kritienu upē. Bet viņam arī nāk palīgā medību suns un kaut kas, kas bija upē.

·         Arī Austrumu gudrie dodas pakaļ Zvaigznei. Viņu mērķis ir uz augšu. Viņi saprot, kas ir šī zvaigzne – tā ir ķēniņa, Mesijas zvaigzne – tā ir zīme un vadmotīvs, rosinātājs. Mērķis ir Mesija, kurš ir piedzimis. Viņi dodas caur tuksnesi. Iespējams, ka viņiem ne prātā neienāk, ka Mesija ir mazā Jūdas zemes pilsētiņā Betlēmē. Arī viņi ir kā miglā – aiziet uz Jeruzālemi. Tur ir Herods, kas ir biedējošs, jo ir trakoti greizsirdīgs uz citiem ķēniņa troņa kandidātiem. Tur ir citi gudrie, kas skaita zvaigznes un Rakstu mācītāji, kas lasa Rakstus. Bet Austrumu gudrie nav ezītis, kurš noiet no ceļa un ļaujas miglas mistiskajam fascinējumam un upes straumei. Gudrie iet pakaļ Zvaigznei, ļaujas tās vadībai. Nezinu vai viņi Betlēmes būdiņās būtu atraduši jaunpiedzimušo Mesiju, ja būtu paši domājuši ar savām gudrajām galvām. Bet viņi ļāvās un nonāca tieši pie īstās mājas, kur ir Viņš. Viņi sasniedza savu meklējumu mērķi.

Šajā stāstā mēs viegli varam ievietot sevimēs esam tie meklētāji, kas dodas pie jaundzimušā Kristus. Viņš ir pievērsis mūsu skatus uz augšu. Mēs tiecamies pie Viņa. No savām pozīcijām mēs izejam un dodamies cauri dzīves tuksnešiem un oāzēm pie Viņa. Bet citreiz mēs esam tie mazie ezīši, kas noiet no ceļa un klīst miglā – fascinējošā un citreiz baismīgā. Citreiz mūs pārņem izmisums par zaudēto un bailes pazaudēties pašiem. Tomēr, svarīgi, ka mēs nepazaudējam iekšējo nojautu, ka beigās viss būs labi. Ka mēs esam pietiekami gudri, lai ļautos kādai neredzamai rokai, kas vada notikumu attīstību. Tā ir straume un kaut kas, kas mūs paņem uz savas muguras, lai aiznestu mājās. Kad ir visgrūtāk, tad uzradīsies kas palīdz un atdod zaudēto sainīti. Tā ir sajūta, ka esmu drošībā.

Austrumu gudrie ir visi, kas nav ebreji, bet meklē Dievu. Šis notikums izsaka Dieva atvērtību visām tautām, visai pasaulei. Viņš ir Glābējs un Kungs priekš ikviena, kurš atrodas ceļā, tuksnesī, miglā un savus skatus ceļ uz augšu. Viņš dāvā jēgu un ir Ceļš, Patiesība un Dzīvība. Tikšana pie Tēva ir caur Viņu.


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!