izstāties no patērētāju biedrības

Laetare, 2011. gada 3. aprīlī

Jāņa 6:1-15

1)      Vai jūs zināt pasaku  „galdiņ, klājies!, galdiņš pilns ar ēdieniem līdz ko pasaka pareizos buramos vārdus. Burvju galdiņa vai galdauta īpašniekam nevajadzēja gādāt dienišķo maizi, tikai sargāt, lai to nenozagtu.
Vai jums gribētos tādu galdiņu?

Šī pasaka ir programmējoša – cilvēkiem bieži vien ir vēlēšanās iegūt šādu iespēju, nodrošināt sevi bez strādāšanas. Krieviem ir tāds izteiciens: „Na haļavu…” Tas nozīmē dabūt paēst un padzert pa velti.

Vai jūs esat ievērojuši, ka bērni citreiz domā, ka maize un piens mājās ir pašsaprotama lieta? Vecākiem tikai ir jāaiziet uz veikalu un jāpārnes, bet citreiz mazie vispār uzskata, ka mājās vienmēr ir ēdiens. Tāda ir šī bērnišķīgā paļāvība.

Bet tā ir tāda patērētāju domāšana. Kādreiz padomju laikā bija tāda „Patērētāju biedrība”, kas apvienoja padomju veikalu tīklu. Vai draudze ir tāda patērētāju biedrība?

2)      Tas ir tas pirmais iespaids par šo notikumu – Jēzus sagādā paēst saviem sekotājiem. Šo ļaužu sekošanas iemesls arī bija patērēt labumus, ko sniedz sludinātājs no Nācaretes (viņi bija dzirdējuši par brīnumainajām dziedināšanām).

Savā ziņā Jēzus ar šo brīnumaino paēdināšanu vēl vairāk šajos cilvēkos uzkurina šo motivāciju – re kur ir pravietis, kurš nodrošinās mūs ar maizi! Tā varētu teikt: re kur ir galdiņš, kas klājas…

 

3)      Bet Jēzus ved laukā no šādas attieksmes, jo tā tas dzīvē nenotiek, tā nav Dieva noliktā kārtība, kā mēs dabūjam dienišķo maizi. Kāda tad ir Dieva noliktā kārtība? – tas atklājas šajā notikumā.

Ko Jēzus liek darīt saviem mācekļiem? – parūpēties par draudzi. Citos evaņģēlijos Jēzus tieši pasaka: dodiet jūs viņiem ēst!

Ko mācekļi atbild Jēzum? – mums nepietiek naudas, lai nopirktu ēdamo! – To saka draudzes vadītāji arī mūsdienās: mums pietrūkst līdzekļu… Tā bija taisnība, 2 zivis un 5 maizes ir stipri par maz priekš vairāk kā 5000 cilvēkiem.

Ko Jēzus liek darīt tālāk mācekļiem? – apsēdina, pateicas Dievam par dienišķo maizi un liek izdalīt maizi un zivis visiem, kuri ir sanākuši.

Ko būtībā dara klātesošie? – dalās ar piecām maizēm un divām zivīm, kas viņiem bija – dalās ar to, kas viņiem ir, nevis gaida, lai Dievs iedod. Un Dievs iedeva tik cik vajag pateicoties tam, ka ļaudis dalījās.

Tas ir dalīšanās brīnums. Šis notikums pat speciāli ir tā aprakstīts, lai līdz galam nebūtu skaidrs, kā tehniski tas ir noticis. Tur ļaudis lauž maizi, zivis un dod viens otram.

 

4)      Būtībā tā vairs nav patērētāju biedrība, kas paēd na haļavu, bet tie ir brāļi un māsas, kas dalās maizē un zivīs – tā ir ticīgo kopiena, kas lauž maizi pateicībā – tā Apustuļu darbu grāmatā tiek raksturota jaunā Kristus Baznīca pēc Svētā Gara izlīšanas pār apustuļiem.

 

5)      Tas ir tas jaunais, ko Jēzus vēlējās mācīt saviem mācekļiem – kas te notiek?

Vai jūs atceraties notikumu Vecajā Derībā, kur Dievs līdzīgi rūpējas par tiem cilvēkiem, kuri Viņam seko? – pareizi, tas ir tuksnesī, kur Dievs caur Mozu paveic brīnumaino paēdināšanu 40 gadu garumā, katru dienu, līdz tauta ieiet Apsolītajā zemē. Ļaudis seko Dievam, viņiem nav no kā pārtikt, viņi nevar tā iet un nopelnīt, jo viņi atrodas ceļā, tādēļ Dievs par viņiem parūpējas.

Tātad šeit Jēzus parūpējas par saviem sekotājiem, kā par Dieva Tautu tuksnesī – Jēzus ir nevis vienkāršs sludinātājs, bet Viņš iemieso Dievu tāpat kā Mozus laikā uguns un dūmu stabs, kas gāja pa priekšu tautai ceļā uz Apsolīto zemi.

 

6)      Kā jūs domājat: ko vēl Jēzus māca mums caur šo notikumu?paļaušanos uz Viņu.

Lai mūsu paļāvība uz Viņu ir nedaudz stiprāka par apstākļiem, kuros mēs atrodamies. Mums, lielajiem un pieaugušajiem citreiz vajag mācīties no mūsu bērniem – paļaušanos, ka vecākiem ir pilns ledusskapis…

Tieši šajās krīzes dienās ir tas visgrūtākais paļauties uz Viņu, ka Viņš palīdzēs mums dabūt darbu, nodrošināt mūs un mūsu bērnus ar iztikšanu. Jo citreiz grūtības un apstākļi šķiet ir lielākas un smagākas par Dieva reālo darbību. Dievam priekš mums vienmēr ir pilns ledusskapis, tikai mēs nezinām, kas tur ir iekšā…

 Šajā ziņā Dievs mūs māca caur seno benediktīniešu devīzi regulā: ora et labora – lūdz un strādā! Šajā gadījumā tas nozīmē – lūdz, paļaujies uz Kunga vadību un žēlastību, bet arī darbojies, neatslābsti, meklē. Jo, kas meklē, tas atrod.


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

 

 

 

 

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!