Maize

2015.gada 1.augusts

    Maize – tā ir vērtība mūsu kultūrā, kas pārklāj gan laicīgo, gan garīgo jomu.
    Maizi mēs ceļam galdā – kopā ar saviem bērniem un saviem draugiem ēdam brokastīs, vakariņās un pusdienās pie zupas.
    Maizi mēs pērkam maizes veikalā, lielveikalā.
    Maize latvietim ir dzīva, tā mīt mums līdzās, kā mūsu gotiņa, cūciņa vai vistiņa – tā tiek iesēta, nokulta, kaltēta un malta. Tā tiek glabāta klētīs un pieliekamos. Tā tiek iejaukta, mīcīta un glabāta zem segām.
    Maizi izcepa mana vecmāmiņa Rucavā un Nīcā – izvilka kūpošu lielu klaipu no maizes krāsns un nolika dzesēties uz galda vai aukstas plīts.
    Es atceros maizes šķēli, kas tik liela kā šķīvis gulēja man priekšā – apzied to un apēd, uzdzerot krūzīti piena.
    Maizi latvietis goda vietā tur.
    Nemet maizi zemē!

Jāņa 6:22-35

    Tas viss, ko mēs nopelnam darbā – tā ir „Dienišķā maize”. Vieniem tās vairāk, bet daudziem tās trūkst.
Mūsu iztikas grozs ar laicīgām vajadzībām – par visu to mēs lūdzam, kad Tēvreizi skaitam: 
„Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien!”
    Arī Dievs zina, ka to mums vajag. Tādēļ katram bērniņam šūpulī ieliek līdzi savu svētību – dienišķai maizei. To zina katrs tēvs un katra māte.
    Tādēļ maize un darbs – tie abi ir kopā: bez darba nav algas un bez algas nav maize. Un, ja tev nav maizes, nav spēka vairs darbu darīt ar prieku. Bet prieks nāk no sirds.
    Maize un svētība – abas ir līdzās un citreiz pat kopā. Maize ir svētība. Kur ir svētība, tur atradīsies arī maize – tā māca mūs Kungs: tiecieties vispirms pēc Dieva Valstības un tad visas šīs lietas tiks klāt pieliktas...
Atrodot Dievu būs atrasta svētība.
    Tādēļ šie cilvēki meklēja Jēzu – Viņš deva tiem maizi – pateicās Dievam un lauza to, kopā ar cilvēkiem – deva no sirds, jo vēlējās dot, dalīties, ziedoties... Tāds Viņš bija. Jēzus tiem bija maizes devējs.
    Maizes devējs citiem ir darba devējs – tas, kurš saimnieks, kungs un uzņēmējs.

    Bet Jēzus nebija maizes devējs. Viņš nebija arī darba devējs un uzņēmējs.

    Viņš ir Kungs.
Viņš teica: „strādājiet nevis iznīkstošās barības dēļ, bet tās barības dēļ, kas paliek mūžīgai dzīvībai, ko jums dos Cilvēka Dēls...”
    Ir vēl cita maize – garīgā barība. Arī tās dēļ ir vērts strādāt.
    Jēzus gribēja, lai ļaudis atvērtu acis un ieraudzītu kaut ko vairāk par „iztikas grozu”.

Jēzus māca par „Garīgo maizi”
    Nereti latviešiem garīgā maize ir gara mantas, ko intelekts gūst.

    Jēzus māca par garīgo maizi, kas  dvēseles izsalkumu remdē.
    -    šī izsalkuma dēļ cilvēki gatavi daudz ko darīt. Viņi sekoja Jēzum pat tveicē un tuksnesī, aizmirstot pusdienas aizmirstot vakariņas...
    -    šī izsalkuma dēļ piebaldzēni bija gatavi tālus ceļus mērot, lai tikai klausītos sprediķi dzimtajā valodā – saprotami un aktuāli – kā dzīvu ūdeni dzert.
    -    šī izsalkuma dēļ sektas rodas, kur nabaga izmisušie tiek iekšā rauti un viņu uzticība un lētticība izmantota

    „Ko lai mēs darām, lai strādātu Dieva darbus?”- jo zinām – kur Dieva darbs, tur arī Dieva maize. Mēs gribam Dieva darbu darīt!
    Bet tas nav iespējams – cilvēkiem Dieva darbu darīt. Dievs dara Dieva darbus, bet cilvēki dara cilvēku darbus.
    Tādēļ arī Kristus saka: „Dieva darbs ir tas, ka jūs ticat uz to, ko Viņš ir sūtījis.” – ko Viņš saka?
    Mēs esam Dieva darba ņēmēji – Viņa darba saņēmēji.

    Mūsu ticība Dievam – tas Viņa darbs. Mūsu labestība, mīlestība, drosme, pazemība, iejūtība, piedošana, miers un prieks, mūsu laime – tas ir Dieva darbs mūsos – Svētā Gara darbs.

    Mūsu dvēseles tiecas pēc Dieva, kā izsalcis bērns pēc maizes rieciena.
    Tikai Viņš spēj dvēseles un gara slāpes remdēt.
    Tādēļ arī Jēzus saka: „Es esmu Dzīvības Maize. Kas nāk pie Manis, tam nesalks, un, kas Man tic, tam neslāps nemūžam.”
    Dieva Dēls ir Dzīvības Maize – mūsu dzīvības avoti ir Viņā
    Viņā ir svētība mūsu dienišķai maizei.
    Viss labais mums un mūsos – no Viņa.
    Kristus Miesa un Asinis – Vakarēdienā – ir dāvana no Dieva un Kristus dotais miers.
    Viņa dzīvība mūsos rosās un mums ir spēks labos darbus darīt, kas nes svētību zemei un tautai.   

Lai Jums jauka diena!

Ikšķiles evanģēliski luteriskās draudzes mācītājs
Dzintars Laugalis

 


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!