spēks un nespēks

2011.gada 19.maijā

Paceliet savas acis uz debesīm un raugait: kas to visu radījis? Viņš ir tas, kas izved visu viņu pulku pēc skaita un visus sauc vārdā pēc Sava lielā spēka un varas, un tur netrūkst neviena.

Kāpēc tu, Jēkab, saki, un tu, Israēl, domā: mans ceļš ir Tam Kungam apslēpts, manu tiesu Dievs neievēro? Vai tu to nezini, vai tu to neesi dzirdējis? Mūžīgais Dievs ir Tas Kungs, kas radījis zemes galus. Viņš nepiekūst un nenogurst, Viņa gudrība ir neaptverama. Viņš nogurušajiem dod spēku un vairo stiprumu nespēcīgajiem. Jaunekļi piekūst un pagurst, un jauni vīri sabrūk, bet, kas paļaujas uz To Kungu, tie dabū jaunu spēku, tā ka viņiem aug jaunas spārnu vēdas kā ērgļiem, ka viņi skrien un nepiekūst, ka viņi iet un nenogurst.

Jesajas 40:26-31

 1. Kas mums dod spēku?

Vieniem cilvēkiem spēks ir no tā, ka viņus paslavē, ka citi redz viņu veiksmi.

Citiem spēku dod izmisums, kā Kārļa Skalbes pasakā par Bendes meitiņu, kur viņa lielā izmisumā traucās uz priekšu, tumsā. Izmisums liek cīnīties, lai izsistos, izrautos.

Citiem spēku dod spīts – iespītēt saviem vecākiem, ienaidniekiem, tiem, kuri nievā un noniecina. Iespītēt liktenim un izdarīt kaut ko neiespējamu, vai par spīti priekšstatiem.

Citiem spēks ir pašapziņā – es esmu varošs un spēcīgs

Citiem spēks ir no pienākuma apziņas.

Citiem tā ir mīlestība pret saviem mīļajiem – es strādāju smagus darbus, lai manējiem ir iespējas mācīties vai izsisties. Kā Mārtiņa Lutera tēvs smagi strādāja, lai dēls varētu studēt Universitātē. Tā daudzi latviešu vīri un brāļi strādāja, lai talantīgākais ģimenes bērns varētu izsisties.

Citiem spēks ir augstākās jūtās pret savu zemi. Cīnīties par Latviju. Aizstāvēt savējos, kaut vai tas ir bezcerīgi, tomēr darīt visu, ko es spēju.

 • Spēks cilvēkos ir no negatīvām jūtām un negatīvas apziņas – naida, izmisuma, rūgtuma, spīta, lepnības, egoisma un savtīguma.
 • Bet spēks ir arī no pozitīvas attieksmes un apziņas – radīt ko jaunu, iestāties par ideāliem, aizstāvēt savu zemi un mīļos cilvēkus, mīlestība pret tuvākajiem un citas iedvesmas.

Pozitīvais avots allaž ir spēcīgāks motivators ne kā negatīvais.

 1. Bet citreiz mums pietrūkst spēka.

Ir dzīves periodi, kad mums trūkst spēka. Mēs peldam pa straumi. Grūti saņemties un ņemt dzīvi savās rokās. Nav spēka celties un meklēt darbu, cīnīties par iztikšanu un par skaidrību dzīvē.

Gadās neveiksmes un zaudējumi, kas rada drūmas domas par to, ka nav svētības un Dieva labvēlības.

Citreiz cilvēks ir iztukšots. Nav spēka vairs dot. Nav spēka pastāvēt un iestāties par labajām lietām. Pienāk vilšanās un atņem pozitīvu redzējumu.

Negatīvais daudz ātrāk iztukšo un atņem iekšējo spēku.

 1. Šādi citreiz mēs dzīvojam – šūpojoties, kā šūpojas pulksteņa pendele, no augšas uz leju, no vienas puses uz otru… Dzīvot vienmērīgi un spēcīgi ir diezgan liela māka un spēcīga pozīcija. Tādēļ arī cilvēki meklē stipros, lai varētu pasmelties un mācīties dzīvot skaisti un stabili – būt spēkā.

Žēl, ka daudz no cilvēkiem nespēj ievērot to, kas tad ir tas spēka avots, kas dod pastāvīgu spēku.

 1. Pravietis Jesaja 40.nodaļā runā par šo problēmu – tie, kuri paļaujas uz savu gudrību un spēku pagurst un sabrūk, bet tie, kuri paļaujas uz Dievu, gūs atkal iekšēju atjaunotni.

Ko tas nozīmē priekš mums, ticīgiem kristiešiem? Ko nozīmē paļauties uz Dievu?

Tas, kurš paļaujas vienmēr būs situācijā, kad trūkst garantijas. No malas šķiet, ka tas nav gudri.

Man šķiet, ka paļaušanās uz Dievu ir no iekšējas pārliecības par Viņu. Un tā nav tikai pārliecība, citreiz tā ir kā tāds dvēseles stāvoklis, kad cilvēks ir drošs, kā mēs esam droši, ka krēsls uz ko mēs sēžam ir pietiekami izturīgs, ka nesalūzīs.

 1. Domāju, ka pravietis caur šiem vārdiem mudina mūs mēģināt uz Dievu paļauties. Darīt mūsu darbus paļāvībā, ka Dievs svētīs. Tas nedod garantijas, bet tas dod spēku rīkoties. Šāds spēks bija pirmajiem apustuļiem, kuri pēc Augšāmcelšanās un Vasarsvētkiem sāka savu sludināšanas kalpošanu. Viņiem nācās paļauties, bet viņiem netrūka spēka. Kas viņiem deva spēku? – pārliecība, ka viņi pilda Kristus pavēli un pārliecība, ka Dievs ir ar viņiem. Ja mums ir pārliecība, ka Viņš ir ar mani, tad tas dod spēku paveikt kaut ko tādu, kas ir pāri pār maniem spēkiem.


DIEVKALPOJUMI:

 • svētdienās 10.00
 • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

 • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

 • otrdienās 17.00 - 19.00
 • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

 • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
 • otrdienās 17.00 - 19.00
 • ceturtdienās 17.00 - 18.30

 

 

 

 

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!