te ir mūsu Laimīgā zeme

Cantate, 2012. gada 6. maijā

"Jūsu sirdis lai neizbīstas! Ticiet Dievam un ticiet Man! Mana Tēva namā ir daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu, vai Es jums tad būtu teicis: Es noeimu jums vietu sataisīt? Un, kad Es būšu nogājis un jums vietu sataisījis, tad Es nākšu atkal un ņemšu jūs pie Sevis, lai tur, kur Es esmu, būtu arī jūs. Un, kur Es noeju, to ceļu jūs zināt."

"ES ESMU ceļš, patiesība un dzīvība; neviens netiek pie Tēva kā vien caur Mani.

Jāņa 14:1-4

Vai jūs atceraties Annas Brigaderes pasaku par Sprīdīti? – Ko Sprīdītis gāja pasaulē meklēt? – Laimi.

Vai jūs atceraties, ko Sprīdītis teica savai draudzenei Lienītei un vecmāmiņai, kad viņas sauca atpakaļ? – ka viņš atradīs daudz naudas un dabūs princesi par sievu.

Vai Sprīdītim viegli gāja, meklējot laimi pasaulē? – negāja viegli, jo viņam sākumā iznāca ķert maldugunis, tad četrus vējus, bet pēc vēju ķeršanas Sprīdītim nācās pavadīt nakti pie Sīkstuļa un viņa sievas, kur viņam nācās izciest trīs mocības, lai Sīkstulis neizmestu nabaga vecīti no mājas lietū un aukstumā.

Bet pēc tam viņam gāja vēl grūtāk, Sprīdītim nācās cīnīties ar velnu, lai varētu izglābt princesi Zeltīti. Vai Sprīdītis varēja uzvarēt velnu? – tikai ar vēja Mātes un Meža Mātes dāvātajiem ieročiem.

Tad Sprīdītis dabūja princesi Zeltīti par sievu vai nē? – Sprīdītis pārdomāja. – Kāpēc viņš pārdomāja? – Jo Zeltīte gribēja Sprīdīti nozūmēt (nosvēpēt).

Atceraties, ka beigās Sprīdītis saprata, kur ir viņa laimīgā zeme? – mājās. Viņam vairāk nevajadzēja princesi Zeltīti un pusi karaļvalsts. Sprīdīša princese bija Lienīte un viņa karaļvalsts bija dzimtās mājas, kur bija daudz ko darīt, lai to uzceltu un pārvaldītu.

Kā jūs domājat, bērni, kas ar to bija domāts?

 • Laimīgā zeme ir mūsu dzimtene – tur, kur mēs esam dzimuši, mūsu Latvija un mūsu dzimtais novads, kur ir mūsu mājas.
 • Mūsu princese un mūsu prinči dzīvo tepat līdzās. Mums nav jāiet vai jābrauc kaut kur prom, lai atrastu to, kas mums patiesi vislabāk derētu. Jo princesēm Zeltītēm nevar uzticēties, jo tās var nosvēpēt. Labāk ir uzticēties Lienītēm, jo tās mēs zinām un tās mūs gaida mājās.
 • Dzīvē dažkārt var iet pavisam grūti – nākas ķert vēju un cīnīties ar Sīkstuļiem un pat ar pašu velnu, bet svarīgi ir palikt labiem arī smagos brīžos, palikt uzticīgiem visam labajam. Jo Dievs var būt mums līdzās, kā tas nabaga večuks un kā pakritusi sieviņa uz ielas. Tā arī Kristus ir teicis: ko jūs dariet šiem vismazākajiem, to jūs Man dariet…

Nesen mēs svinējām Latvijas neatkarības 12 gadadienu. Mēs priecājāmies, ka jau 12 gadus esam savā valstī. Vairāk vai mazāk paši noteicēji par savu valsti un dzimteni. Mums klājas grūti, bet mēs esam Latvijā. Šī ir mūsu zemišķā dzimtene, kur varam dzīvot savās zemes mājās.

Bet Kristus šodienas Evaņģēlija tekstā runā par citām mājām – kas atrodas pie Tēva Debesīs. Tas nozīmē, ka tā ir viena laba un droša vieta. Tur ir mūsu laimīgā zeme, kur mūsu dvēseles reiz būs patiesi laimīgas. Nevar nekas būt labāks par nokļūšanu pie Tēva!

Jēzus Kristus ir aizgājis mums sagatavot vietu. Tieši priekš katra no Viņa draugiem, kuri Viņam tic un mīl Viņu.

 

Tāpat kā Sprīdītim nācās ķert vēju, cīnīties ar Sīkstuli un velnu, lai atrastu savu laimīgo zemi, būtībā jau atrast pašam sevi, savu vietu pasaulē, - tāpat mums ir jāpārvar daudzi šķēršļi, lai atrastu savas Debesis, savu laimīgo Zemi, savu Dievu – vai, pareizāk sakot, atrast sevi un savas attiecības ar Dievu.

Bet tāpat kā Sprīdītis nevarēja iztikt bez ieročiem, ko viņam deva dzimtenes vējš un mežs un savs Dievs, tāpat mēs nevaram un nespējam izcīnīt savas cīņas bez tiem ieročiem, ko mums dod Dievs un Jēzus Kristus. Kas ir tie ieroči, ko mums dod Dievs?

Par to rakstījis apustulis Pāvils vēstulē Efeziežiem: „Bruņojieties ar visiem Dieva ieročiem, lai jūs varētu pretī stāties velna viltībām. Jo ne pret miesu un asinīm mums jācīnās, bet pret valdībām un varām, šīs tumsības pasaules valdniekiem un pret ļaunajiem gariem pasaules telpā. Tāpēc satveriet visus Dieva ieročus, lai jūs būtu spēcīgi pretī stāties ļaunajā dienā un, visu uzvarējuši, varētu pastāvēt. Tātad stāviet, savus gurnus apjozuši ar patiesību, tērpušies taisnības bruņās,  kājas apāvuši ar apņemšanos kalpot miera evaņģēlijam; bez visa tā satveriet ticības vairogu, ar ko jūs varēsit dzēst visas ļaunā ugunīgās bultas. Ņemiet arī pestīšanas bruņu cepuri un Gara zobenu, tas ir, Dieva vārdu, ar visām lūgšanām un lūgumiem lūdziet Dievu Garā ik brīdi; tai pašā nolūkā esiet nomodā un pastāviet savās aizlūgšanās par visiem svētajiem, arī par mani, lai mana mute droši atvērtos runai un es bez bailēm varētu sludināt evaņģēlija noslēpumu.” (Ef.6:11-19)

Svarīgi bez tā mums visiem atcerēties, ka mēs neesam vieni šajā dzīvē. Mums ir vecmāmiņas un Lienītes, kas mūs mīl. Mums ir draugi visapkārt. Svarīgi ir kopt savu draudzību ar cilvēkiem, kas mums patīk un nesamaitāt to. Svarīgi ir atcerēties, ka pats uzticamākais no visiem draugiem ir Dievs un viņa Dēls Jēzus Kristus, kurš sevi par mums atdevis. Pateicoties labiem draugiem mēs varam pastāvēt un atrast savu laimīgo zemi, kur piens un medus tek…


DIEVKALPOJUMI:

 • svētdienās 10.00
 • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

 • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

 • otrdienās 17.00 - 19.00
 • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

 • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
 • otrdienās 17.00 - 19.00
 • ceturtdienās 17.00 - 18.30

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!