Īsumā par GODLY PLAY metodi

Montessori tradīcija

    Latviski tulkojot šo nosaukumu, tas skanētu kā „Dievišķā rotaļa” vai „Dievišķā spēle”. Godly play ir Montessori pedagoģijā balstīta reliģiskās audzināšanas metode, ko var lietot mājās, skolā, svētdienas skolā, lai bērniem mācītu par Dievu viņiem saprotamā veidā. Iespējams, ka Montessori spēcīgākais izglītības aspekts ir viņas uzskats, ka bērns jāizglīto visā kopumā, ņemot vērā viņa intereses, spējas un vēlmes. Mācot bērnu, viņš vienmēr jāliek centrā, nevis pieaugušo vajadzības un idejas. Viņa mācīja, ka, ja mēs atbildētu uz bērna patiesajām vajadzībām, nevis domātu par to, kā likt viņiem piemēroties pieaugušo vajadzībām izglītības jomā, tad mēs atklātu „jaunu bērnu”. No Montessori pienesuma Godly Play paņem sakārtoto telpu, spēli, visu maņu iesaistīšanu mācību procesā, kā arī bērna vajadzību un prasmi lietot iztēli un fantāziju.

    Godly Play pamatojas uz bērnu dabisko spēju sajust Dieva klātbūtni. Vienīgais, kas bērniem trūkst, ir valoda, kura palīdzētu viņiem raksturot un izteikt šo sajūtu. Ar Godly Play palīdzību bērnu valoda varētu tikt attīstīta un nostiprināta, jo tā māca klasisko kristīgo valodu veidā, kas palielina bērna patieso Dieva pieredzējumu, veicinot paša bērna un visas pasaules radošumu.

    Šī pieeja ir atšķirīga no tradicionālā mācību modeļa, kad skolotājs māca bērniem, kas viņiem būtu jāzina. Godly play nav par vienkāršām lietām. Tas nav tikai par stundām, kas jāizmācās, ne arī par to, lai bērni būtu nodarbināti. Tas ir par katras stundas novietošanu kristīgās valodas sistēmā un bērnu iesaistīšanu radošajā procesā, lai viņiem atklātu nozīmes dziļumu. Tas ir par to, lai saprastu, kā katrs Dieva cilvēku stāsts sasaistās ar bērna pieredzi un attiecībām ar Dievu. Godly play respektē bērna dabisko garīgumu un iedrošina zinātkāri un iztēli, piedzīvojot Dieva noslēpumainību un prieku.

 

    Ar Godly Play veidu vēlamies  palīdzēt bērniem gan dziļi iesakņoties kristietībā, gan ar šīs spēcīgās kristīgās valodas un kopā būšanas palīdzību iemācīties būt atvērtiem un radošiem. 

Godly Play pirmie 30 gadi

    Mūsdienās atslēgas cilvēks Godly Play metodē ir Džeroms Berimans, Episkopālās draudzes mācītājs, spēļu terapeits, Montessori treneris un jurists. Viņš no šo trīs cilvēku devuma ir izveidojis Godly Play metodi, kas nu jau darbojas apmēram 30 gadus. Viņš ir izstrādājis mācību plānu 9 gadiem, ir radījis materiālus, sarakstījis stundas gan par Bībeles stāstiem, gan par liturģiju un baznīcas tradīcijām. Mūsdienās Godly Play ir organizācija, kas darbojas vairākās valstīs – ASV, Kanādā, Vācijā, Somijā, Spānijā, Norvēģijā, Zviedrijā, Nīderlandē, Lielbritānijā. Atsevišķi skolotāji ir arī Baltkrievijā, Krievijā, Latvijā.

Šīs tēzes var palīdzēt labāk saprast Godly Play:

 • Godly Play ir radoša un tēlaina pieeja kristīgajai audzināšanai.
 • Godly Play ir pamatota sen ieviestās, izmēģinātās un pārbaudītās metodēs.
 • Ieaicinot dalībniekus stāstos un sniedzot iespēju sasaistīt tos ar personīgo pieredzi, Godly Play iedrošina dalībniekus radīt jēgu sev.
 • Godly Play veids ir tāds, kas nepiespiež, bet ar brīnīšanās jautājumiem un atvērtu atbilžu laiku iedrošina cilvēkus virzīties dziļākās ticības dimensijās.
 • Godly Play augstu vērtē procesu, atklātību un atklājumus.
 • Godly Play veids, attīstot bērnos dziļāku sapratni par stāstiem, simboliem un rituāliem, sagatavo bērnus pievienoties savas draudzes pielūgsmei un dzīvei.
 • Lai gan Godly Play oriģināli tika izveidots kā resurss bērniem, tagad to plaši lieto dažādās vecuma grupās dažādās vidēs.

Materiāls kopēts no www.bdl.lv, sadaļas Godly Play.

 

Vairāk informācijas latviešu valodā - www.bdl.lv, sadaļā Godly Play!

 


DIEVKALPOJUMI:

 • svētdienās 10.00
 • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

 • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

 • otrdienās 17.00 - 19.00
 • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

 • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
 • otrdienās 17.00 - 19.00
 • ceturtdienās 17.00 - 18.30

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!