2012.gadā tika dibināta Ikonogrāfu biedrība ar mērķi apvienot ikonu un svētbilžu autorus, veicināt kultūras un labdarības attīstību, kā arī sabiedrības izglītību ikonu un svētbilžu jomā.

 

Latvijas Ikonogrāfu biedrībā ir apvienojušies Latvijas Kristīgās akadēmijas absolventi, lai kopīgi caur savu darbu atklātu un apliecinātu ikonas unikālo nozīmi Pareizticīgajā baznīcā un pasaules kultūras mantojumā.

 

Kopš 2012. gada regulāri rīkojam izstādes gan Latvijā, gan Eiropā. Mākslinieku gleznotās ikonas turpina savu dzīvi mājokļos un baznīcās Latvijā, Zviedrijā, Igaunijā, Itālijā, Lielbritānijā, Gruzijā, Austrālijā un Libānā. Mākslinieki piedalās arī starptautiskos ikonogrāfu projektos un konkursos Krievijā un Grieķijā.

 

Ikonogrāfa radošais darbs ir cieši saistīts un balstīts ticības un  baznīcas dzīves pieredzē. Tādejādi gleznošana ir kalpošana. Ikona, veidojusies gadsimtu pieredzē, tradīcijā un kanonā, turpina pastāvēt un dzīvot arī šodien.

 

Biedrības mākslinieki  glezno ikonas, labprāt iepazīstina interesentus ar ikonu gleznošanas tradīcijām un tehnoloģiju izstādēs, lekcijās, meistarklasēs un ikonu gleznošanas nodarbībās. 

 

Izstādē apskatāmas mākslinieku  un darbnīcas Eleusa audzēkņu gleznotas ikonas un sakrālo tekstu ornamenti.

 

News


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

 

 

Katru sestdienu 19.00 

Klusās lugšanas stunda

Par Jāņa evaņģēliju

 

MĒS MĪTAM

Kalēju iela 1, Ikšķile, LV 5052

Tālr. nr.: +371 65030328

  ikskilesdraudze@inbox.lv  

www.facebook.com/ikskilesdraudze

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!

Powered by Webnode