Laipni lūgti Ikšķiles ev.lut. draudzes mājaslapā! 

Šeit atradīsiet plašu informāciju par draudzi, aktualitātēm un dažādiem pasākumiem. 

Sekojiet arī mūsu lapai www.facebook.com/ikskilesdraudze

Katru svētdienu Dievkalpojums tiek raidīts Facebook tiešsaistē. 
 
 

Lai dzirdzētu mācītāja uzrunu, lūdzu speidiet uz  šīs saites: Uzruna

Mēs kalpojam visiem!

Mīļie draugi!
 
Ikšķiles Sv.Meinarda ev.lut. baznīca aicina uz tikšanos ar Dievu un lūgšanām Adventa un
Kristus piedzimšanas laikā!
 
Vispirms vēlamies paziņot, ka mūsu mērķis ir ļaut ienākt un piedzīvot Dieva žēlastību
visiem, kuri meklē Dieva vaigu un vēlas lūgt un saņemt svētību.
 
Tādēļ šajā ierobežojumu laikā mēs esam nolēmuši kalpošanu organizēt divos formātos
(jeb kā ārpus baznīcas vides skaidro: “režīmos”) –
o visiem, neatkarīgi no sadarbspējīgu sertifikātu esamības;
o tiem, kuri vēlētos piedzīvot visu dievkalpojumu epidemioloģiski drošā vidē.
 
Sākoties jaunam Baznīcas gadam, no 1.adventes, 28.novembra līdz Zvaigznes dienai un
9.janvārim, svētdienas dievkalpojumi mūsu baznīcā notiks divos veidos -
o 10.00 VISIEM - individuāliem apmeklējumiem, lai saņemtu grēku piedošanu,
dzirdētu Dieva Vārdu, lūgtu un saņemtu Sv.Vakarēdienu;
o 11.00 Dievkalpojums epidemioloģiski drošākā vidē (līdzi ņemot sadarbspējīgus
sertifikātus, ko uzrādīt pēc pieprasījuma).
Turklāt, kā citus gadus, arī šajā Adventa laikā priecājamies par skaistiem koncertiem mūsu
dievnamā, ko bija organizējis mūsu mīļais Jānis Rijnieks. Koncerti diemžēl var notikt tikai
epidemioloģiski drošā vidē, uzrādot sadarbspējīgus sertifikātus.
 
Līdz ar to, dievkalpojumi un koncerti mūsu baznīcā notiek šādos laikos:
 
28.novembrī, 1.adventē,
10.00 Sakramenta saņemšana individuāliem apmeklētājiem;
11.00 Dievkalpojums epidemioloģiski drošākā režīmā.
 
5.decembrī, 2.adventē,
10.00 Sakramenta saņemšana individuāliem apmeklētājiem;
11.00 Dievkalpojums epidemioloģiski drošākā režīmā.
12.00 Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolas koncerts (klātesamība iespējama tikai ar
pārslimošanas vai vakcinācijas sertifikātiem un bērniem līdz 12 gadiem)
 
12.decembrī, 3.adventē,
10.00 Sakramenta saņemšana individuāliem apmeklētājiem;
11.00 Dievkalpojums epidemioloģiski drošākā režīmā;
 
19.decembrī, 4.adventē,
 
10.00 Sakramenta saņemšana individuāliem apmeklētājiem;
11.00 Dievkalpojums epidemioloģiski drošākā režīmā;
12.00 Ikšķiles ansambļu “Nona” un “Tikai tā” un arfistes Ievas Šablovskas koncerts
(klātesamība iespējama tikai ar pārslimošanas vai vakcinācijas sertifikātiem un bērniem
līdz 12 gadiem)
 
24.decembrī, Ziemsvētku svētvakarā no pl. 12.00 - 19.00
 • Dievnams atvērts individuālām lūgšanām
 • Mācītāja uzrunas, Sv.Rakstu lasījumi, mūzika un lūgšanas katrā pilnā stundā
 • Pl. 16.00 un 18.00 mācītājs vada īpašu Ziemsvētku svētbrīdi.
25.decembrī, Ziemsvētku dienā, 10.00 Ziemsvētku dievkalpojums
 
26.decembrī, 2.Ziemsvētkos,
10.00 Ziemsvētku dievkalpojums draudzes senioriem
 
31.decembrī, Vecgada vakarā, 19.00 Gada noslēguma dievkalpojums
6.janvārī, ceturtdien, 18.00 Zvaigznes dienas dievkalpojums
 
* Dievkalpojumi epidemioloģiski drošākā režīmā notiek piedaloties dievlūdzējiem ar sertifikātiem un
bērniem līdz 12 gadu vecumam
Mēs kalpojam visiem!
Mīļie draugi!
Ikšķiles Sv.Meinarda ev.lut. baznīca aicina uz tikšanos ar Dievu un lūgšanām Adventa un
Kristus piedzimšanas laikā!
Vispirms vēlamies paziņot, ka mūsu mērķis ir ļaut ienākt un piedzīvot Dieva žēlastību visiem,
kuri meklē Dieva vaigu un vēlas lūgt un saņemt svētību.
Tādēļ šajā ierobežojumu laikā mēs esam nolēmuši kalpošanu organizēt divos formātos (jeb
kā ārpus baznīcas vides skaidro: “režīmos”) –
o visiem, neatkarīgi no sadarbspējīgu sertifikātu esamības;
o tiem, kuri vēlētos piedzīvot visu dievkalpojumu epidemioloģiski drošā vidē.
Sākoties jaunam Baznīcas gadam, no 1.adventes, 28.novembra līdz Zvaigznes dienai un
9.janvārim, svētdienas dievkalpojumi mūsu baznīcā notiks divos veidos -
o 10.00 VISIEM - individuāliem apmeklējumiem, lai saņemtu grēku piedošanu, dzirdētu
Dieva Vārdu, lūgtu un saņemtu Sv.Vakarēdienu;
o 11.00 Dievkalpojums epidemioloģiski drošā vidē (līdzi ņemot sadarbspējīgus
sertifikātus, ko uzrādīt pēc pieprasījuma).
Turklāt, kā citus gadus, arī šajā Adventa laikā priecājamies par skaistiem koncertiem mūsu
dievnamā, ko bija organizējis mūsu mīļais Jānis Rijnieks. Koncerti diemžēl var notikt tikai
epidemioloģiski drošā vidē, uzrādot sadarbspējīgus sertifikātus.
Līdz ar to, dievkalpojumi un koncerti mūsu baznīcā notiek šādos laikos:
28.novembrī, 1.adventē,
10.00 Sakramenta saņemšana individuāliem apmeklētājiem;
11.00 Dievkalpojums epidemioloģiski drošajā režīmā.
5.decembrī, 2.adventē,
10.00 Sakramenta saņemšana individuāliem apmeklētājiem;
11.00 Dievkalpojums epidemioloģiski drošajā režīmā.
11.30 Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolas koncerts (klātesamība iespējama tikai ar
pārslimošanas vai vakcinācijas sertifikātiem un bērniem līdz 12 gadiem)
12.decembrī, 3.adventē,
10.00 Sakramenta saņemšana individuāliem apmeklētājiem;
11.00 Dievkalpojums epidemioloģiski drošajā režīmā;
11.30 Latvijas Universitātes kora “Jubilate” koncerts (klātesamība iespējama tikai ar
pārslimošanas vai vakcinācijas sertifikātiem un bērniem līdz 12 gadiem)
19.decembrī, 4.adventē,
10.00 Sakramenta saņemšana individuāliem apmeklētājiem;
11.00 Dievkalpojums epidemioloģiski drošajā režīmā;
 
11.30 Ikšķiles ansambļu “Nona” un “Tikai tā” un arfistes Ievas Šablovskas koncerts
(klātesamība iespējama tikai ar pārslimošanas vai vakcinācijas sertifikātiem un bērniem līdz
12 gadiem)
24.decembrī, Ziemsvētku svētvakarā no pl. 12.00 - 19.00
 Dievnams atvērts individuālām lūgšanām
 Mācītāja uzrunas, Sv.Rakstu lasījumi, mūzika un lūgšanas katrā pilnā stundā
 Pl. 16.00 un 18.00 mācītājs vada īpašu Ziemsvētku svētbrīdi.
25.decembrī, Ziemsvētku dienā, 10.00 Ziemsvētku dievkalpojums
26.decembrī, 2.Ziemsvētkos,
10.00 Ziemsvētku dievkalpojums draudzes senioriem
31.decembrī, Vecgada vakarā, 19.00 Gada noslēguma dievkalpojums
6.janvārī, ceturtdien, 18.00 Zvaigznes dienas dievkalpojums
 
* Dievkalpojumi epidemioloģiski drošajā režīmā notiek piedaloties dievlūdzējiem ar
sertifikātiem un bērniem līdz 12 gadu vecumam

News


DIEVKALPOJUMI:

 • svētdienās 10.00
 • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

 • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

 • otrdienās 17.00 - 19.00
 • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

 • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
 • otrdienās 17.00 - 19.00
 • ceturtdienās 17.00 - 18.30

 

Katru sestdienu 18.00 

Esiet aicināti uz Kluso lugšanu! Tā ir stunda lūgšanām un laikam ar Dievu.

 

 

MĒS MĪTAM

Kalēju iela 1, Ikšķile, LV 5052

Tālr. nr.: +371 65030328

  ikskilesdraudze@inbox.lv  

www.facebook.com/ikskilesdraudze

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!

Powered by Webnode