luterāņu baznīcā
 
novembrī
 
Ceturtdien, 15.novembrī 19.00
Ikšķiles Sv.Meinarda baznīcas 85 gadu atceres un pateicības dievkalpojums
 Dievkalpojumu vada māc. Dzintars Laugalis un ev. Guntars Žīgurs
Sestdien, 17.novembrī 12.00, Latvijai 100 Ekumenisks dievkalpojums
 Vada garīdznieki no luterāņu, Romas katoļu un pareizticīgo Baznīcām
 Klātesot Ikšķiles novada vadītājiem
 Koncertā piedalās: ansamblis Gaudium (vadītāja Inguna Rijniece),
Kristīne Adamaite, Ramona Lasmane /ērģeles/, Viktorija Ivanova /vijole/
Svētdien, 18.novembrī 10.00 Dievkalpojums Latvijas valsts svētkos
 Piedalās Ikšķiles draudzes koris
Sestdien, 24.novembrī 10.00 Ordinācijas dievkalpojums
 Ordinēts tiks Guntars Žīgurs, kalpošanai Ikšķiles un Salaspils draudzēs
 Dievkalpojumu vadīs LELB Arhibīskaps Jānis Vanags un prāvests Dzintars
Laugalis
Svētdien, 25.novembrī 10.00, Mūžības svētdienas dievkalpojums
 Lūgsim par Mūžībā aizsauktajiem Dieva kalpiem un mūsu tuviniekiem
 Piedalās draudzes koris

News

Svētdienas skola

Laipni lūdzam uz svētdienas skolas nodarbībām 2018. gadā!   Svētdienas skola ...
Read more


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

 

 

Katru sestdienu 19.00 

Klusās lugšanas stunda

Par Jāņa evaņģēliju

 

MĒS MĪTAM

Kalēju iela 1, Ikšķile, LV 5052

Tālr. nr.: +371 65030328

  ikskilesdraudze@inbox.lv  

www.facebook.com/ikskilesdraudze

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!

Powered by Webnode