SVARĪGA INFORMĀCIJA VECĀKIEM!

2013-08-06 10:54

SVARĪGA INFORMĀCIJA VECĀKIEM, KAS VED SAVUS BĒRNUS UZ SVĒTDIENAS SKOLU:

 • Mūsu jaunais mācību gads sākas ar 1.septembri! Nodarbības notiks katru svētdienu, izņemot mēneša pirmo svētdienu, kad, kā ierasts norisinās ģimeņu dievkalpojums. Ļoti būtiskas izmaiņa ir tā, ka nodarbība sākas līdz ar Dievkalpojumu, pulkst. 10.00 Draudzes namā un beigsies, līdz ar Dievkalpojumu!

 • Būtu jauki ja bērniem būtu līdzi silts zeķu pāris, jo klasē iesim bez apaviem.

 • Ja ir kādi jautājumi par Svētdienas skolu, laiku, metodi droši varat zvanīt 22339969 - Rikarda Damroze vai arī rakstīt uz e-pastu: rikarda.damroze@inbox.lv

Uz tikšanos jaunajā mācību gadā!


DIEVKALPOJUMI:

 • svētdienās 10.00
 • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

 • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

 • otrdienās 17.00 - 19.00
 • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

 • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
 • otrdienās 17.00 - 19.00
 • ceturtdienās 17.00 - 18.30

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!