Article archive

TV ieraksta Dievkalpojums Mūžības svētdienā

24.novembrī, 10.00 Mūžības svētdienas dievkalpojumā pie mums ieradīsies Latvijas Televīzijas ļaudis, lai ierakstītu mūsu dievkalpojumu pārraidīšanai LTV1 kanālā. Priecājamies par šo skaisto iespēju parādīt Latvijai mūsu skaisto Sv.Meinarda baznīcu! Aicinām Jūs uz mūsu baznīcu!  
Read more

Koncerts Santa Lucia 8.decembrī plkst.16.00.

Zviedrijas vēstniecībai ir tas gods ielūgt Jūs uz Lūcijas dienai veltītu koncertu ”Santa Lucia” Iksķiles Sv. Meinarda ev. luteriskā baznīcā, Kalēju ielā 1, 8.decembrī plkst.16.00.   Svētās Lūcijas (Sankta Lucia) svētki ir sena zviedru tradīcija. Šodien tā ir viena no skaistākajām...
Read more

Rudens talka

Aicinām uz rudens talku sestdien 2.novembrī pie baznīcas.  
Read more

Ražas svētki

Svētdien, 6.oktobrī būs ražas svētku dievkalpojums. Aicinām nest savas rudens veltes, lai rotātu altāru un pateiktos Dievam. Pēc dievkalpojuma visi varēs cienāties.   
Read more

Draudzes sapulce 6.oktobrī

Draudzes sapulce 6.oktobrī, pēc dievkalpojuma 11.30.  Draudzes sapulce tiek sasaukta ar mērķi ievēlēt jaunu draudzes pārvaldi - padomi un revidentus.  Aicināti visi pilntiesīgie Ikšķiles draudzes locekļi.  Draudzes padome un revidenti tiek ievēlēti uz 3 gadiem.  Lai Dievs svētī...
Read more

Jauns iesvētes kurss

Iesvētes kurss Ikšķiles draudzē sāksies 22.septembrī.  Kurss notiks svētdienās pēc dievkalpojuma 12.00, Draudzes namā, Kalēju ielā 3.  Aicināts ikviens, kurš vēlas iepazīties ar Kristīgās ticības pamatiem, kļūt par draudzes locekli, lai laulātos, kļūt par krustvecāku vai vienkārši...
Read more

Ikonogrāfijas izstāde

 15.septembrī 11.30, pēc dievkalpojuma notiks Ikonogrāfijas izstādes atklāšana.  Ikonas būs redzamas Sv.Meinarda baznīcā, gan 1.stāva izstāžu zālē, gan dievnamā, 2.stāvā.
Read more

Tēvu diena, 8.septembrī

Tēvu diena, 8.septembrī: Dievkalpojumā 10.00 lūgsim par mūsu tēviem un par svarīgo kalpošanu, ko veic tēvi, lai Dievs dod visu vajadzīgo! 13.00 notiks Vīru vakaru atklāšanas pasākums ar Tēvu un bērnu pārgājienu uz Zilajiem kalniem, kur notiks spēles un pikniks.  
Read more

Dārza svētku dievkalpojums 23.jūnijā 10.00

Mūsu draudzē ir jauka tradīcija svinēt Dārza svētkus, svētdienā pirms Jāņa Kristītāja dienas. Arī šogad mēs vēlamies pabūt kopā Dārza svētkos, svinot dievkalpojumu mūsu Sv.Meinarda baznīcas dārzā, 23.jūnijā pl.10.00. Esiet laipni gaidīti! Pēc dievkalpojuma sadraudzība turpat baznīcas dārzā.
Read more


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

 

 

Katru sestdienu 17.00 

Esiet aicināti uz Kluso lugšanu! Tā ir stunda lūgšanām un laikam ar Dievu.

 

 

MĒS MĪTAM

Kalēju iela 1, Ikšķile, LV 5052

Tālr. nr.: +371 65030328

  ikskilesdraudze@inbox.lv  

www.facebook.com/ikskilesdraudze

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!

Powered by Webnode