Article archive

Nāciet uz Baznīcu nakti mūsu Sv.Meinarda baznīcā

Arī mūsu Sv.Meinarda baznīca piedalās Baznīcu naktī 2016Ikvienam, kurš vēlas apmeklēt mūsu dievnamu iespējams ienākt un iepazīties ar mūsu vidi un skaisto baznīcu - iepazīties ar dievnama vēsturi, uzkāpt baznīcas tornī, lūgt Dievu un klausīties koncertus.Paldies mūsu draudzes locekļiem, kuri...
Read more

16.aprīlī Pavasara talka Sv.Meinarda luterāņu baznīcas parkā

Sestdien, 16.aprīlī 10.00 mūsu draudze rīko Pavasara talkuTalka notiks luterāņu Sv.Meinarda baznīcas parkā, starp baznīcu un lielceļu. Ziemas sezonā tur ir pamatīgi samēslots un sakrituši vēju plosītie sausie koku zari. Aicinām līdzi ņemt grābekļus.Vīrus aicinām uz žoga likšanu starp Draudzes māju...
Read more

18.martā 19.00 Lekcija par Klusās nedēļas notikumiem Sv.Rakstos

13.martā, piektdienā pirms Klusās nedēļas notiks interesanta lekcija un garīgas sarunas par Klusās nedēļas notikumiem, kā tie atspoguļoti Evaņģēlijos. Tas palīdzēs mums garīgi izdzīvot Kluso nedēļu, līdz Lieldienām, mūsu Kunga Jēzus Kristus Augšāmcelšanās svētkiem.Aicināts ikviens, bet ipaši...
Read more

Dievkalpojumi Klusajā nedēļā un Lieldienās

Gavēņa laikam ritot, jūtam pavasari un Lieldienu tuvošanos. Tie, kuri gavē no sirds gaida laimīgo mūsu Kunga Augšāmcelšanās laiku. Lai Dievs dod pastāvību lūgšanās un vēlmi būt vienmēr ar Dievu! Klusā nedēļa būs garīgi piesātināta, kā allaž mūsu draudzē. īpaši aicinām uz dievkalpojumiem Lielā...
Read more

Ziemas - Pavasara Iesvētes kursa sākums

Ikšķiles draudzes Iesvētes kurss sāksies 7.februārīIesvētes kurss ir ikvienam, kurš vēlas iestāties draudzē, laulāties, kļūt par krustvecāku vai kristīt savus bērnus, bet nav iesvētīts. Iespējams, ka vienkārši vēlaties atjaunot savas zināšanas un kristīgas dzīves izpratni, tad arī jums Iesvētes...
Read more

5.decembrī, setdien 17.00 notiks jauniešu ansambļu Koncerts

Sestdien, 5.decembrī, 17.00 mūsu Sv.Meinarda baznīcā notiks dažādu luterāņu draudžu jauniešu ansambļu koncerts.Visu dienu mūsu baznīcā un Draudzes namānotiks jauniešu aktivitātes un mēģinājumi, lai vakarā varētu kopā sniegt interesantu koncertu.Šo jauniešu dienu vadīs Ogres draudzes ērģelnieks...
Read more


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

 

 

Katru sestdienu 17.00 

Esiet aicināti uz Kluso lugšanu! Tā ir stunda lūgšanām un laikam ar Dievu.

 

 

MĒS MĪTAM

Kalēju iela 1, Ikšķile, LV 5052

Tālr. nr.: +371 65030328

  ikskilesdraudze@inbox.lv  

www.facebook.com/ikskilesdraudze

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!

Powered by Webnode