Sprediķi

Pasludinājums ir viens no svarīgākajiem dievkalpošanā. Ir svarīgi saprast, ko Bībele mums atklāj, ko tā māca un uz ko Dieva Vārds mudina. Tādēļ sprediķojumam cilvēki luteriskajā dievbijībā piegriež lielu vērību. Tas tiešām vēl joprojām daudz spēj dot ikvienam, kura sirds atvērta, bet arī tiem, kuri attālinājušies no sakrālā un no Dieva atklātās Patiesības.

Jā, klausoties mācītāja uzrunā, caur cilvēka teikto uzrunā Dievs. Viņš izmanto sprediķotāju, lai klausītājam kaut ko tieši viņam nozīmīgu pavēstītu, kaut ko atgādinātu, varbūt dažreiz arī norātu, bet citreiz atkal stiprinātu, mierinātu un dotu cerību. Tādēļ, lai Dievs apgaismo ikvienu, kurš māca un uzrunā ļaudis, jo tā ir liela atbildība, un, lai Viņš svētī mūs, kuri saņem Dieva Vārdu, lasot un klausoties!

Ikviens sprediķojums atšķiras no rakstītā, tādēļ labāk ir noklausīties, ne kā lasīt mājās pie datora. Nāc un redzi ! - tā teica Filips, uzrunādams Nātanaēlu Jāņa evaņģēlijā. Tā arī mēs Jūs aicinām būt kopā ar mums dievkalpošanā un piedzīvot Viņa Vārdu!

Lai gan noklausīts klātienē sprediķis ir spilgtāka pieredze, arī rakstīts tas saglabā savu vēstījumu. Tādēļ esi laipni aicināts kavēties kopā ar Dieva vārdu arī šeit!

Citreiz gadās, ka Kungs atstāj savus mīļos uz laiku – vismaz mums tā liekas, mēs tā jūtamies – atstāti tuksnesī. Tuksnesis kā kailatne, vientulība, bez garīgās veldzes un grēka svelmē un nakts aukstumā un tumsā. Kādēļ tā?…

ES ESMU LABAIS GANS

Kunga žēlastība ir Dieva labvēlīgais tuvums; nepelnīta palīdzība, labas iespējas, vadība; tas, ka mēs varam Viņam ticēt un esam daļa no Kristus Baznīcas. .......

TE IR MŪSU LAIMĪGĀ ZEME

Laimīgā zeme ir mūsu dzimtene. Mums nav jāiet vai jābrauc kaut kur prom, lai atrastu to, kas mums patiesi vislabāk derētu. Dzīvē dažkārt var iet pavisam grūti, bet svarīgi ir palikt labiem arī smagos brīžos, palikt uzticīgiem visam labajam. .......
 

KRISTERA SKAUDĪBA

Kristers ir vecākais brālis. Viņam ir 9 gadi. Viņam liekas ka Mamma un Tētis vairāk uzmanības pievērš jaunākajiem bērniem, nevis viņam. Kristers nav slinks vai nenovīdīgs. Viņam patīk citreiz izdarīt ko labu, bet sāpīgi, ka māmiņa visu laiku noņemas ar jaunāko brāli. ......

MŪŽĪBA TIKAI AR DIEVU

Mēs kavējamies pie tēmas par nāvi un Mūžību. Ar to noslēdzas viss un ar to sākas viss? .......

REFORMĀCIJAS DIENAI

Kas ir Reformācija? Reformācija ir patiesā pamata atjaunošana, atgriešanās pie mūsu ticības pamatpatiesībām. Luters nevēlējās sašķelt Katolisko Baznīcu Eiropā. Lutera stratēģija bija reformēt – atgriezties pie Bībliskajiem principiem. Atjaunot īsto, oriģinālo, apustulisko ticību, kas ir būvēta uz praviešu, Kristus un apustuļu mācību. .....

CIK MAKSĀ NEMIRSTĪBA?

Cilvēks cenšas izpatikt vai nu citiem cilvēkiem vai Dievam ar labiem darbiem – viņš iekrīt perfekcionismā, kā vāveres ritenī – nekad nav gana, nekad es nevaru būt pietiekami labs, vienmēr varētu izdarīt ko vairāk. Pie kā man iet, kur atrast guru, garīgo tēvu, mācītāju un skolotāju, kurš būtu pietiekami garīgs, kurš pateiks atbildes uz maniem jautājumiem? Ja reiz Dievam pa spēkam ir tas, ko nevaram mēs, tad Dievs mums palīdz pilnīgi atdot visu Viņam. Dievs maksā augstāko cenu par cilvēka nemirstību. Kurā vietā viņam ir Dievs? ......

ATRAITNES DĒLS AUGŠĀMCEĻAS

Tautai ir vajadzīgi atraitnes dēli, lai tautai būtu gaisma, pēc kā tiekties un sāpe, ko izsāpēt. Patiess traģisms ir vajadzīgs, citādi iestājas pagrimums, bet vēlāk garīga nāve – sasalums, tautas beigas. Jēzus augšāmcēla atraitnes dēlu pie Naines. Vai Dieva Dēls var augšāmcelt mūsu Atraitnes dēlus? Kā Viņš var palīdzēt mūsdienu traģismā? ......

Kādēļ Jēzus tik lielu uzmanību piešķir tam, ka kāds pie Viņa atnāk pateikties? .......

SV.MEINARDAM

Kāda jēga bija Sv.Meinarda kalpošanai Līvzemē? .......


NESAPROTAMĀKIE BAZNĪCAS SVĒTKI

Vasarsvētki ir nesaprotamākie svētki Baznīcas lielo svētku starpā. Vai Vasarsvētki ir svētki par prieku tam, ka beidzot ir sākusies vasara? Otrs nosaukums – Pentakosts – tas nenozīmē ne ko citu, kā 50 dienas pēc Lieldienām. Ir zināms arī trešais šo svētku nosaukums – Svētā Gara svētki. .......


SPĒKS UN NESPĒKS

Jaunekļi piekūst un pagurst, un jauni vīri sabrūk, bet, kas paļaujas uz To Kungu, tie dabū jaunu spēku, tā ka viņiem aug jaunas spārnu vēdas kā ērgļiem .....

REĀLAIS EZĪTIS

Ezītis ir piesardzīgākais no meža zvēriem. Ezītim pienāca īpašs rīts. Rīts kad tam nebija vajadzīgas adatas. Tās nespēja ezīti pasargāt no automašīnu riteņiem un adatas šoreiz nesagādāja pienu. Varbūt arī Jēzus ir dzīvs un nāk pie katra mazā ezīša, lai pasargātu un parādītu, ka arī viņu Dievs mīl. .......

 
PIEDZĪVOT KRISTUS AUGŠĀMCELŠANOS

Augšāmcelšanās vēsts ir galvenā vēsts, kura pamato to, ka mums ir visas iespējas augšāmcelties un piedzīvot nemirstību Dievā. Tas nozīmē, ka ticība Augšāmcelšanai ir ļoti svarīga, tā ir neatņemama no ticības Trīsvienīgajam Dievam. Ko darīt, ja es nespēju tā droši noticēt tam, ka Jēzus Kristus ir piecēlies no mirušajiem? Kā piedzīvot Kristus augšāmcelšanos? Kā piedzīvot personiskas attiecības ar augšāmcelto Dieva Dēlu? .......


 

 


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!